Regulamin Turnieju

1. Uczestnictwo

Liczba zawodników jest nieograniczona. Wpisowe jest uzależnione od klasy gry zawodników, a jego wysokość reguluje Komunikat Organizacyjny.

2. Przepisy ogólne

2.1. Harmonogram zawodów powinien być przedstawiony zawodnikom przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Wszelkie zmiany w harmonogramie powinny być ogłoszone przez Sędziego Głównego.

2.2. Nie dopuszcza się przekładania partii.

2.3. Tempo gry, z wyjątkiem dogrywek, wynosi P-15'+10'' (15 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem 10 sekund na każde posunięcie).

2.4. Tempo gry w dogrywkach wynosi 5 minut dla białego i 4 minuty dla czarnego na partię.

2.5. Turniej jest rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry FIDE z 2005 roku.

2.6. Zawodnicy proszeni są o zachowanie ciszy na sali gry. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższej prośby, mogą otrzymać następujące kary:

2.7. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

3. Turniej Eliminacyjny - 8 rund

Wszyscy zawodnicy grają ośmiorundowy Turniej Eliminacyjny systemem szwajcarskim. O kolejności miejsc decyduje:

Po ósmej rundzie, 16 najlepszych zawodników kwalifikuje się do Turnieju Finałowego. W przypadku, gdy zawodnicy z miejsc 17 i dalszego zdobędą taką samą liczbę punktów, co zawodnik sklasyfikowany na miejscu 16, rozegrane zostaną dogrywki.

4. System dogrywek o awans do Turnieju Finałowego

4.1. W dogrywkach o awans do Turnieju Finałowego biorą udział wszyscy zawodnicy, którzy zgromadzili taką samą liczbę punktów, co zawodnik sklasyfikowany na miejscu 16.

4.2. Harmonogram turnieju pucharowego powinien być tak opracowany, aby liczba meczów w ostatniej rundzie dogrywek była równa liczbie miejsc do rozdzielenia.

4.3. W przypadku, kiedy liczba zawodników nie stanowi wielokrotności miejsc do rozdzielenia, powinna być rozegrana runda wstępna pośród zawodników z najniższą punktacją końcową.

4.4. W każdej rundzie dogrywek zawodnik najwyżej zaszeregowany gra z zawodnikiem najniżej zaszeregowanym, drugi z przedostatnim itd. Ta procedura powinna być przestrzegana do końca dla zwycięzców i przegranych.

4.5. Po losowaniu kolorów, rozegrana będzie partia nagłej śmierci, w której białe mają 5 minut a czarne 4 minuty. Białe muszą tę partię wygrać, czarnym wystarcza remis. Zawodnik, który wygra losowanie, ma prawo wyboru koloru.

5. Turniej Szwajcarski - 5 rund

Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do Turnieju Finałowego grają kolejne pięć rund systemem szwajcarskim, z uwzględnieniem dotychczasowych rezultatów oraz faktu, że pierwszych 16 zawodników zostało wycofanych po ósmej rundzie Turnieju Eliminacyjnego.

O końcowej kolejności miejsc decyduje:

Zwycięzca Turnieju Szwajcarskiego będzie sklasyfikowany na 17. miejscu, itd.

6. Turniej Finałowy

Turniej Finałowy składa się z 4 Turniejów Grupowych, Turniejów o miejsca 5-8, 9-12, 13-16, Półfinałów, Meczu o trzecie miejsce i Finału.

6.1. Turnieje Grupowe - 3 rundy

Numery startowe 16 zawodników, którzy się zakwalifikowali do Turnieju Finałowego, są zgodne z miejscami zajętymi w Turnieju Kwalifikacyjnym. Zawodnicy zostają podzieleni na cztery następujące grupy:

Numery startowe w grupach są losowane.

Turnieje Grupowe są rozgrywane systemem kołowym (3 rundy).

O końcowej kolejności decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości decydują kolejno: punktacja Sonnenborna-Bergera, liczba zwycięstw, miejsce zajęte w Turnieju Eliminacyjnym po 8 rundach.

6.2. Turnieje o miejsca 5-8, 9-12, 13-16 - 3 rundy

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2, 3 i 4 w turnieju grupowym kwalifikują się odpowiednio do turniejów o miejsca 5-8, 9-12 i 13-16.

Numery startowe są losowane.

Turnieje o miejsca 5-8, 9-12 i 13-16 są rozgrywane systemem kołowym (3 rundy). O końcowej kolejności decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno: punktacja Sonnenborna-Bergera, liczba zwycięstw, miejsce zajęte w Turnieju Eliminacyjnym po 8 rundach.

6.3. Półfinał, Mecz o trzecie miejsce i Finał

Pary półfinałowe tworzą zwycięzcy grup I - IV oraz II - III.

W Meczu o trzecie miejsce grają przegrani z Półfinałów.

Do Finału kwalifikują się zwycięzcy Półfinałów.

W Półfinale, Meczu o trzecie miejsce i Finale grane są mecze składające się z dwóch partii. W przypadku wyniku 1-1 rozgrywana jest (po losowaniu kolorów) dodatkowa partia nagłej śmierci, w której białe mają 5 minut a czarne 4 minuty. Białe muszą tę partię wygrać, czarnym wystarcza remis. Zawodnik, który wygra losowanie, ma prawo wyboru koloru.Sędzia Główny
/ - /
IA Tomasz Delega