XXVIII Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego
pod honorowym patronatem
Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Komunikat Organizacyjny
IX Międzynarodowego Turnieju Szachowego Amplico Life –
Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich

1. Sponsor generalny:

Amplico Life S.A.

2. Organizator:

Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie, pod auspicjami Europejskiej Unii Szachowej.

3. Współorganizatorzy:

Polski Związek Szachowy, Centralny Ośrodek Sportu "Torwar", Klub Szachowy „Polonia Warszawa”.

4. Mecenasi i Sponsorzy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

5. Partnerzy Technologiczni:

Polkomtel S.A. ; ATM S.A.

6. Hotele współpracujące z organizatorem:

Hotel IBIS Stare Miasto, Hotel ETAP, Hotel OSiR przy Polnej 7a.

7. Dyrektor Turnieju: Wicedyrektor Turnieju:

Maria Macieja
tel. komórkowy: 603391318

e-mail: mariamacieja@o2.pl

fax: +48 22 8876706

Agnieszka Fornal-Urban

e-mail: amplico2009@gmail.com

8. Sędzia główny:

IA Tomasz Delega

9. Witryna internetowa:

www.poloniachess.pl
Z turnieju zostanie przeprowadzona transmisja on-line.

10. Termin i miejsce:

19-20.12.2009, Hala Widowiskowa Torwar, ul. Łazienkowska 6a, Warszawa.

11. Warunki uczestnictwa:

Dla zawodników z Polski

nadesłanie na adres amplico2009@gmail.com w terminie do 1.12.2009 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub, telefon kontaktowy.

Dla zawodników zagranicznych (strefy FIDE 1.1 – 1.9)

nadesłanie na adres amplico2009@gmail.com w terminie do 1.12.2009 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia (opłata wpisowego na sali gry w dniu 18.12.2009 w godzinach 17:00 – 21:00 lub bezpośrednio przed turniejem w dniu 19.12.2009 w godz. 8:00 – 9:00).

W przypadku zawodników nie posiadających rankingu FIDE organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.

Dla zawodników zgłoszonych po terminie tj. po 1.12.2009 r. (dotyczy zawodników polskich i zagranicznych)

nadesłanie na adres amplico2009@gmail.com zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia (opłata wpisowego w podwójnej wysokości przelewem na konto Fundacji do dnia 14.12.2009 lub na sali gry w dniu 18.12.2009 w godzinach 17:00 – 21:00 lub bezpośrednio przed turniejem w dniu 19.12.2009 w godz. 8:00 – 9:00).

Uwaga!

Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.

12. Wpisowe:

Uwaga! Wpisowe nie podlega zwrotowi.

13. Opłaty:

(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)

14. Weryfikacja uczestnictwa:

Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.poloniachess.pl/amplico2009. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.

15. System rozgrywek:

Wszyscy zawodnicy rozegrają 13 rund systemem szwajcarskim tempem P-15'+10" (15 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem 10 sekund na każde posunięcie).

Szczegóły systemu rozgrywek opisane zostały w Regulaminie Turnieju.

16. Terminarz zawodów:

sobota 19.12.2009.
9.30 - pierwsza runda
10.45 – druga runda
12.00 – oficjalne rozpoczęcie Turnieju
12.15 - trzecia runda
13.30 - czwarta runda
14.30 - 15.30 - przerwa obiadowa
15.30 - piąta runda
16.45 - szósta runda
18.00 - siódma runda
19.15 - ósma runda

niedziela 20.12.2009.
9.30 - dziewiąta runda
10.45 - dziesiąta runda
12.00 - jedenasta runda
13.15 - dwunasta runda
14:30 - trzynasta runda
15.45 - ewentualne dogrywki o medale

17. Fundusz nagród: ogółem brutto 20.000 € + nagrody rzeczowe o wartości 2000 €

Nagrody główne – 16.250 €

za miejsce pierwsze

4.000 €

za miejsce drugie

2.000 €

za miejsce trzecie

1.000 €

za miejsce czwarte

900 €

za miejsce piąte

850 €

za miejsce szóste

800 €

za miejsce siódme

750 €

za miejsce ósme

700 €

za miejsce dziewiąte

650 €

za miejsce dziesiąte

600 €

za miejsce jedenaste

550 €

za miejsce dwunaste

500 €

za miejsce trzynaste

450 €

za miejsce czternaste

400 €

za miejsce piętnaste

350 €

za miejsce szesnaste

300 €

za miejsce siedemnaste

250 €

za miejsce osiemnaste – dwudzieste piąte

po 150 €

Nagrody specjalne – fundusz 3.650 €

najlepsza kobieta

I - 300 €, II - 150 €, 100 €,

najlepszy senior ur.1949 lub starszy

I - 200 €, II - 100 €

najlepszy junior ur.1991 lub młodszy

I - 150 €, II - 100 €

najlepsza juniorka ur.1991 lub młodsza

I - 150 €, II - 100 €

najlepszy junior ur.1993 lub młodszy

I - 150 €

najlepsza juniorka ur.1993 lub młodsza

I - 150 €

najlepszy junior ur.1995 lub młodszy

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.1995 lub młodsza

I - 100 €

najlepszy junior ur.1997 lub młodszy

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.1997 lub młodsza

I - 100 €

najlepszy junior ur.1999 lub młodszy

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.1999 lub młodsza

I - 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1000

I - 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1200

I - 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1400

I - 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1600

I - 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1800

I - 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2000

I - 150 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2100

I - 150 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2200

I - 150 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2300

I - 150 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2400

I - 150 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2500

I - 150 €

Nagroda pocieszenia wylosowana zostanie podczas uroczystości zakończenia turnieju wśród zawodników, którzy nie zdobyli żadnej z powyższych nagród - 100 €

Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 € otrzymają wszystkie dzieci do lat 14 uczestniczące w mistrzostwach. Nagrody ufundowała Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.


Uwagi:

 1. Zarówno nagrody główne jak i nagrody specjalne nie są dzielone
 2. Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie jedną z wyżej wymienionych nagród specjalnych. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje najwyższą, a w przypadku, gdy ich wysokość jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrodę specjalną w kolejności:
  • dla juniorek (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
  • dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
  • dla seniorów urodzonych w 1949 roku lub wcześniej
  • dla kobiet
  • w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)
 3. Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (ok. 170 €) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

18. Warunki specjalne:

 1. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 18.12.2008 - 21.12.2009 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach jednoosobowych dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2009.
 2. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 18.12.2009 - 21.12.2009 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach dwuosobowych dla 10 zawodników o numerach startowych od 11 do 20 pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2009.
 3. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 18.12.2009 - 21.12.2009 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju jednoosobowym dla 1 zawodniczki z najwyższym rankingiem pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2009.
 4. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 18.12.2009 - 21.12.2009 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju dwuosobowym dla 2 zawodniczek z numerami startowymi 2-3 wśród kobiet pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2009.
 5. Zwrot kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów (do 200 €) dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2009.
 6. Honoraria startowe dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2670 negocjowane indywidualnie z zastępcą dyrektora turnieju - dr Agnieszką Fornal-Urban; e-mail: amplico2009@gmail.com

19. Informacje o hotelach:

 1. Oficjalnym hotelem organizatora jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie (ul. Muranowska 2) - 5 km od sali gry.
  • Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 140 PLN brutto dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 70 PLN brutto od osoby dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 57 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajduje się tzw. łóżko małżeńskie i drugie małe łóżko.
  • Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT.

  Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu IBIS Stare Miasto.

 2. Drugim hotelem organizatora jest Hotel Etap (ul. Zagórna 1) - 500 m od sali gry.
  • Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 140 PLN brutto dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 80 PLN brutto od osoby dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajduje się tzw. łóżko małżeńskie i drugie małe łóżko.
  • Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT.
 3. Trzecim hotelem organizatora jest Hotel OSiR (ul. Polna 7a) – 2 km od sali gry.
  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 80 PLN brutto od osoby dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 70 PLN brutto od osoby dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju czteroosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie.
  • Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT.

Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu OSiR.

Warunkiem rezerwacji miejsca w jednym z hoteli organizatora jest opłacenie wpisowego do turnieju.

20. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

21. Wizy:

22. Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Dyrektora Turnieju.

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja