Regulamin Turnieju

Regulamin Turnieju

1. Uczestnictwo

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy reprezentujący jedną z federacji ECU (strefy FIDE od 1.1 do 1.9).

Liczba zawodników jest nieograniczona. Wpisowe jest uzależnione od klasy gry zawodników, a jego wysokość reguluje Komunikat Organizacyjny.

2. Przepisy ogólne

2.1. Harmonogram zawodów powinien być przedstawiony zawodnikom przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Wszelkie zmiany w harmonogramie powinny być ogłoszone przez Sędziego Głównego.

2.2. Nie dopuszcza się przekładania partii.

2.3. Tempo gry, z wyjątkiem dogrywek, wynosi P-15'+10'' (15 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem 10 sekund na każde posunięcie).

2.4. Tempo gry w dogrywkach wynosi 5 minut dla białego i 4 minuty dla czarnego na partię, z dodawaniem 1 sekundy na każde posunięcie.

2.5. Turniej jest rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry FIDE z 2009 roku.

 • W partiach P-15'+10'' obowiązują przepisy szachów szybkich.
 • W dogrywkach obowiązują przepisy szachów błyskawicznych.
 • Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po opadnięciu chorągiewki, przegrywa partię

2.6. Zawodnicy proszeni są o zachowanie ciszy na sali gry. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższej prośby, mogą otrzymać następujące kary:

 • oficjalne upomnienie
 • karę czasową (odebranie 50% czasu w następnej rundzie)
 • wykluczenie z kojarzenia następnej rundy

2.7. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

3. System rozgrywek

Wszyscy zawodnicy grają 13 rund systemem szwajcarskim. O kolejności miejsc decyduje:

 • liczba zdobytych punktów
 • Buchholz z odrzuceniem najlepszego i najgorszego przeciwnika
 • Buchholz pełny
 • liczba zwycięstw
 • progress

4. Dogrywki

4.1. Dogrywki przewiduje się jedynie w dwóch przypadkach:

 • w celu wyłonienia zwycięzcy turnieju
 • w celu wyłonienia zawodników, którzy zdobędą medale

4.2. Dogrywki decydują o kolejności końcowej oraz o nagrodach finansowych.

4.3. Harmonogram turnieju pucharowego powinien być tak opracowany, aby liczba meczów w ostatniej rundzie dogrywek była równa liczbie miejsc do rozdzielenia.

4.4. W przypadku, kiedy liczba zawodników nie stanowi wielokrotności miejsc do rozdzielenia, powinna być rozegrana runda wstępna pośród zawodników z najniższą punktacją końcową.

4.5. W każdej rundzie dogrywek zawodnik najwyżej zaszeregowany gra z zawodnikiem najniżej zaszeregowanym, drugi z przedostatnim itd. Ta procedura powinna być przestrzegana do końca dla zwycięzców i przegranych.

4.6. Zawodnik, który wygra losowanie, ma prawo wyboru koloru. W przypadku remisu dogrywkę wygrywa zawodnik grający kolorem czarnym.

 

Sędzia Główny
/ - /
IA Tomasz Delega