Komitet honorowy

  Współprzewodniczący:
 1. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy
 2. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

  Członkowie:
 1. Wojciech Bartelski – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 2. Marek Borowski – Senator RP
 3. Dariusz Daniluk – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 4. Dariusz Filar – Profesor, Doradca Ekonomiczny Premiera RP
 5. Piotr Gembala – Prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego
 6. Stanisław Gomułka – Profesor
 7. Mirosław Handke – Profesor
 8. Mariusz Hildebrand – Prezes Zarządu BIG InfoMonitor SA
 9. Zbigniew Hockuba – Profesor, Wicedyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
 10. Leszek Jasiński – Profesor, Dyrektor INE PAN
 11. Łukasz Kalinowski – Prezes MetLife Amplico S. A.
 12. Marcin Kierwiński – Poseł na Sejm RP
 13. Michał Kleiber – Profesor, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 14. Dariusz Lesicki – Wiceprezydent Zielonej Góry
 15. Andrzej Lipko – Minister Przemysłu i Handlu w latach 1990-1992
 16. Jan Lityński – Doradca Prezydenta RP
 17. Jan Macieja – Przewodniczący Rady Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
 18. Krzysztof Markowski – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
 19. Henryk Okrzeja – Prezes Fundacji BRE Banku
 20. Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent m. st. Warszawy
 21. Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 22. Sylwester Porowski – Profesor, Zastępca Dyrektora ds. Nowych Technologii w IWC PAN
 23. Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
 24. Tomasz Sielicki – Prezes Polskiego Związku Szachowego, Wiceprezydent Europejskiej Unii Szachowej
 25. Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych
 26. Roman Szwed – Prezes Zarządu ATM SA
 27. Tadeusz Wolsza – Profesor, Członek Zarządu Instytutu Pamięci Narodowej
 28. Jerzy Woźnicki – Profesor, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
 29. Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP
 30. Krzysztof Zanussi – Profesor, Reżyser