Mistrzostwa Europy w Szachach Błyskawicznych 2012

 (III Międzynarodowy Turniej Szachowy MetLife Amplico S.A.
rozgrywany w ramach
XXXI Memoriału Szachowego Stanisława Gawlikowskiego)

Komitet Honorowy pod przewodnictwem

Hanny Gronkiewicz Waltz – Prezydenta Warszawy
oraz
Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. SPONSOR TYTULARNY:

MetLife Amplico

2. ORGANIZATORZY:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, na zlecenie Europejskiej Unii Szachowej

3. TERMIN I MIEJSCE:

14.12.2012, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa

4. MECENASI I SPONSORZY:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

5. PARTNERZY:

IBM Polska Sp. z o.o., ATM S.A., Polska Organizacja Turystyczna

6. PATRONAT MEDIALNY:

Polska Agencja Prasowa, TVP Warszawa, portale: www.pzszach.org.pl; www.poloniachess.pl

7. HOTELE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ORGANIZATORAMI:

Hotel IBIS Stare Miasto, Hotel OSiR przy Polnej 7a

8. DYREKTOR TURNIEJU:                        WICEDYREKTOR TURNIEJU:

Maria Macieja                                                dr Agnieszka Fornal-Urban
tel. komórkowy: 603391318
e-mail: mariamacieja@o2.pl         e-mail: amplicochess@gmail.com
fax: +48 22 8876706

9. SĘDZIA GŁÓWNY:

IA Tomasz Delega

10. WITRYNA INTERNETOWA:

www.poloniachess.pl

Z mistrzostw zostanie przeprowadzona transmisja on-line.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Dla zawodników polskich:

a)        Nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com w terminie do 25.11.2012 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, nazwę klubu.

b)        Dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za hotel w terminie do 25.11.2012:

I) przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00

Dla zawodników polskich zgłoszonych po terminie 25.11.2012:

a)        Nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub.

b)        Dokonanie opłaty wpisowego w podwójnej wysokości:

I)        przelewem w dniach 26.11.-9.12.2012 na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w dniu 13.12.2012 w godz. 17:00-21:00

Uwagi:

a)        W dniu 14.12.2012 nie będzie już możliwości opłaty wpisowego.

b)        Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

c)        Na stronie www.poloniachess.pl na bieżąco będzie aktualizowana lista zawodników, którzy uregulowali opłatę wpisowego oraz lista zakwaterowania w hotelach. W przypadku jakichkolwiek niejasności organizatorzy proszą o pilny kontakt na adres: amplicochess@gmail.com.

d) Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.

e)        Osoby (Kluby) ubiegające się o faktury proszone są o podanie wszystkich danych niezbędnych do ich wystawienia (nazwa klubu/organizacji, dokładny adres, NIP) na adres: amplicochess@gmail.com.

f) W przypadku zawodników nie posiadających rankingu ELO organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.

 

12. WPISOWE:

a) juniorzy z rocznika 1998 lub młodsi: 60 PLN lub 15 €

b) zawodnicy z roczników 1992-1997: 80 PLN lub 20 €

c) seniorzy z rocznika 1952 lub starsi: 60 PLN lub 15 €

d) pozostali zawodnicy: 80 PLN lub 20 €

Uwaga:

Medaliści Mistrzostw Europy w Szachach Błyskawicznych 2011, zawodniczki z rankingiem ELO co najmniej 2400 na 1.12.2012 oraz zawodnicy z rankingiem ELO co najmniej 2600 na 1.12.2012 są zwolnieni z wpisowego, w tym opłaty na rzecz ECU, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2012.

13. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA:

Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.poloniachess.pl. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.

14. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

piątek 14.12.2012

11.00 — pierwsza runda

11.45 — druga runda

12.30 — trzecia runda

13.15 — oficjalne rozpoczęcie mistrzostw

13.30 — czwarta runda
14.15 — piąta runda

15.00 — 16.00 przerwa obiadowa

16.00 — szósta runda

16.40 — siódma runda

17.20 — ósma runda
18.00 — dziewiąta runda
18.40 — dziesiąta runda
19.20 — jedenasta runda

15. FUNDUSZ NAGRÓD:

Ogółem brutto 10.000 €

Nagrody główne — 7.650 €

za miejsce pierwsze

2.000 €

za miejsce drugie

1.000 €

za miejsce trzecie

800 €

za miejsce czwarte

700 €

za miejsce piąte

600 €

za miejsce szóste

500 €

za miejsce siódme

400 €

za miejsce ósme

300 €

za miejsce dziewiąte

200 €

za miejsce dziesiąte

150 €

za miejsce jedenaste

100 €

za miejsce dwunaste

100 €

za miejsce trzynaste

100 €

za miejsce czternaste

100 €

za miejsce piętnaste

100 €

za miejsce szesnaste

100 €

za miejsce siedemnaste

100 €

za miejsce osiemnaste

100 €

za miejsce dziewiętnaste

100 €

za miejsce dwudzieste

100 €

Nagrody specjalne — fundusz 2.350 €

najlepsza kobieta

I — 300 €, II — 100 €

najlepszy senior ur.1952 lub starszy

I — 150 €, II — 100 €

najlepszy junior ur.1994 lub młodszy

I — 100 €, II — 50 €

najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza

I — 100 €, II — 50 €

najlepszy junior ur.1996 lub młodszy

I — 100 €, II — 50 €

najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza

I — 100 €, II — 50 €

najlepszy junior ur.1998 lub młodszy

I — 50 €

najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza

I — 50 €

najlepszy junior ur.2000 lub młodszy

I — 50 €

najlepsza juniorka ur.2000 lub młodsza

I — 50 €

najlepszy junior ur.2002 lub młodszy

I — 50 €

najlepsza juniorka ur.2002 lub młodsza

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1000

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1200

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1400

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1600

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1800

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2000

I — 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2100

I — 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2200

I — 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2300

I — 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2400

I — 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤  2500

I — 100 €

 

 

 

 

Uwagi:

a) Nagrody główne są dzielone między zawodnikami z tą samą liczbą punktów. Nagrody specjalne nie są dzielone.

b) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie jedną z wyżej wymienionych nagród specjalnych. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje najwyższą, a w przypadku, gdy ich wysokość jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrodę specjalną w kolejności:

I) dla juniorek (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

II) dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla seniorów urodzonych w 1952 roku lub wcześniej

IV) dla kobiet

V) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

c) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (ok. 190 €) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

16. WARUNKI SPECJALNE:

a) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2012 — 14.12.2012 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach jednoosobowych dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2012.

b) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2012 — 14.12.2012 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach dwuosobowych dla 10 zawodników o numerach startowych od 11 do 20, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2012.

c) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2012 — 14.12.2012 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju jednoosobowym dla 1 zawodniczki z najwyższym rankingiem, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2012.

d) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2012 — 14.12.2012 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju dwuosobowym dla 2 zawodniczek z numerami startowymi 2-3 wśród kobiet, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2012.

e)        Honoraria startowe dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2700 (kobiety z rankingiem ELO co najmniej 2600) negocjowane indywidualnie do 15.10.2012 z wicedyrektorem turnieju — dr Agnieszką Fornal-Urban; e-mail: amplicochess@gmail.com.

17. INFORMACJE O HOTELACH:

a)        Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie (ul. Muranowska 2) — 2,6 km od sali gry.

I) Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 200 PLN brutto dziennie.

II) Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 100 PLN brutto od osoby dziennie.

III) Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 75 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajduje się tzw. łóżko małżeńskie i drugie małe łóżko.

IV)        Opłata za hotel — patrz pkt. 11 komunikatu.

V) Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu IBIS Stare Miasto.

b) Drugim hotelem organizatorów jest Hotel OSiR (ul. Polna 7a) – 1,5 km od sali gry.

I) Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 180 PLN brutto dziennie.

II) Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 95 PLN brutto od osoby dziennie.

III) Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 75 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się trzy oddzielne łóżka.

IV)        Opłata za hotel — patrz pkt. 11 komunikatu.

V) Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu OSiR.

18. UBEZPIECZENIE:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NALEŻY DO DYREKTORA TURNIEJU.

 

Dyrektor Turnieju

/-/ Maria Macieja