Regulamin Mistrzostw Europy w Szachach Błyskawicznych

I. UCZESTNICTWO

1.1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy reprezentujący jedną z federacji ECU (strefy FIDE od 1.1 do 1.10).

1.2. Liczba zawodników jest nieograniczona.

1.3. Wysokość wpisowego reguluje Komunikat Organizacyjny.

 

II. PRZEPISY OGÓLNE

2.1. Harmonogram zawodów powinien być przedstawiony zawodnikom przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Wszelkie zmiany w harmonogramie powinny być ogłoszone przez Sędziego Głównego.

2.2. Nie dopuszcza się przekładania partii.

2.3. Tempo gry wynosi P-3'+2'' (3 minuty na partię dla zawodnika, z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie).

2.4. Turniej jest rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry FIDE.

2.4.1. Obowiązują przepisy szachów błyskawicznych dla nieadekwatnego nadzoru.

2.4.3. Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po opadnięciu chorągiewki, przegrywa partię.

2.5. Zawodnicy proszeni są o zachowanie ciszy na sali gry. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższej prośby, mogą otrzymać następujące kary:

2.5.1. oficjalne upomnienie,

2.5.2. karę czasową (odebranie 50% czasu w następnej rundzie),

2.5.3. wykluczenie z kojarzenia następnej rundy.

 

III. SĘDZIOWANIE

3.1. Zawody prowadzi sędzia główny z pomocą sędziów asystentów.

3.2. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.

3.3. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

3.4. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

4.1. Wszyscy zawodnicy grają 11 podwójnych (rewanż odwrotnym kolorem) rund systemem szwajcarskim.

 

V. PUNKTACJA

5.1. W każdej partii zawodnik otrzymuje 1 punkt za zwycięstwo, ½ punktu za remis oraz 0 punktów za porażkę. Zwycięża zdobywca największej liczby punktów.

 

5.2. Kolejność zawodników, którzy zdobędą tą samą liczbę punktów, ustala się stosując kolejno, począwszy od (a) poprzez (b) i (c) do (d) następujące punktacje pomocnicze:

 

(a) Średni ranking przeciwników z odrzuceniem najsłabszego przeciwnika, najwyższy wygrywa

(b) Buchholz z odrzuceniem najsłabszego wyniku, najwyższy wygrywa

(c) Buchholz, najwyższy wygrywa

(d) Liczba zwycięstw, najwyższa wygrywa.

           

W przypadku partii nierozegranych do obliczania punktacji wymienionych w punktach (a), (b) i (c) stosuje się przepisy turniejowe FIDE.

 

5.3. W przypadku, kiedy liczba zawodników z rankingiem jest mniejsza niż 75% ogółu zawodników, należy zastosować następujące kryteria:

 

(a) Buchholz z odrzuceniem najsłabszego wyniku, najwyższy wygrywa

(b) Buchholz, najwyższy wygrywa

(c) Liczba zwycięstw, najwyższa wygrywa.

 

 

 

Sędzia Główny
/ — /
IA Tomasz Delega