Szachy

Informacje o hotelach

Oficjalnym hotelem organizatora jest Hotel Ideal*** w Pruszkowie k. Grodziska Mazowieckiego (ul. B. Prusa 1, 05-800 Pruszków, www.idealhotels.pl).

Hotel graniczy z dużym, pięknym parkiem. Jest częścią kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Istnieje możliwość korzystania po bardzo niskich cenach m.in. z pływalni, sauny, siłowni, kortów tenisowych i boiska do piłki nożnej.

Organizator zapewnia bezpłatne przewożenie zawodników autokarem z hotelu na salę gry i z powrotem.


Hotel zapewnia szachistom bezpłatne korzystanie z Internetu.

Organizator proponuje ponadto:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Hotelu Ideal (łącznie 100 miejsc) organizatorzy proszą o jak najszybsze dokonywanie rezerwacji:

Dyrektor Turnieju
Jarosław Kowalewski

Wicedyrektor Turnieju
Maria Macieja

Wicedyrektor Turnieju
Grzegorz Skonieczny