XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa

pod honorowym patronatem Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Polski Związek Szachowy OSiR Polna Urząd m.st. Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Ministerstwo Sportu i Turystyki Sponsorzy turniejustat4u