Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

pod honorowym patronatem Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Warszawa, 11 listopada 2012 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 1. Sponsorzy Turnieju: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Fundacja BRE Banku Warszawa, Fundacja dr Mariana Kantona.

 1. Partner Technologiczny: ATM SA

 1. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

 1. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)

 1. Termin i miejsce: Warszawa, 11 listopada 2012 roku, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 1. Szczegółowy terminarz rozgrywek:

  • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, którzy nie opłacili wpisowego.
   Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 7 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

  • 10:00 – 11:15 – rundy I i II

  • 11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku;

  • 12:00 – 16:00 – rundy III - IX

  • 16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród.

9. Warunki uczestnictwa

W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com) do dnia 7 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać:
·         Imię i nazwisko
·         Aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
·         Rok urodzenia
·         Klub

Uwaga!
Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 7 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.

Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami na sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

10. Wpisowe do turnieju:

Opłaty za wpisowe płatne do dnia 7 listopada 2012 r. przelewem na konto

Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 7 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

14. Fundusz nagród: 16000 PLN, w tym: nagrody pieniężne – 15000 PLN + nagrody rzeczowe dla najmłodszych dzieci o łącznej wartości 1000 PLN.

Nagrody główne: 10.700 PLN

- za miejsce pierwsze 3.000
- za miejsce drugie 2.000
- za miejsce trzecie 1.000
- za miejsce czwarte 750
- za miejsce piąte 700
- za miejsce szóste 650
- za miejsce siódme 600
- za miejsce ósme 550
- za miejsce dziewiąte 500
- za miejsce dziesiąte 400
- za miejsce jedenaste 300
- za miejsce dwunaste 250


Nagrody specjalne: 4.300 PLN (brutto)

- dla pierwszej zawodniczki 500
- dla drugiej zawodniczki 300
- dla najlepszego seniora ur.1952 lub wcześniej 200
- dla drugiego seniora ur.1952 lub wcześniej 100

- dla najlepszego juniora do lat 18 500
- dla najlepszej juniorki do lat 18 500
- dla najlepszego juniora do lat 16 300
- dla najlepszej juniorki do lat 16 300
- dla najlepszego juniora do lat 14 150
- dla najlepszej juniorki do lat 14 150
- dla najlepszego juniora do lat 12 100
- dla najlepszej juniorki do lat 12 100
- dla najlepszego juniora do lat 10 100
- dla najlepszej juniorki do lat 10 100
- nagroda pocieszenia (losowana) 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2300 150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 100

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

15.    Uwagi:

I.  za miejsce     
II. dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
III.   dla seniorów
IV.   dla kobiet
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

16. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

17.       Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja