Turniej Niepodległości
„W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”


Warszawa, 11 listopada 2017 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.


Komunikat organizacyjny

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.
 2. Honorowy patronat: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 3. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
 4. Partner Technologiczny: ATM SA i IBM Polska Sp. z o.o.
 5. Finansowe wsparcie: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz darczyńcy na rzecz organizacji Turnieju.
 6. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja
 7. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)
 8. Termin i miejsce: 11 listopada 2017 roku, Warszawa, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
 9. Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2017 r.:

Arcymistrzowie oraz inne osoby zwolnione z wpisowego proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju u sędziego na sali gry do godz. 9:45!

 1. Turnieje

Turniej A

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich minimum 1600 ELO lub w klasycznych jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

Wpisowe:

Turniej B

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich poniżej 1600 ELO lub jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich do 1600 ELO w szachach klasycznych.

Wpisowe:

Turniej C

W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie dzieci do lat 12 (urodzeni w roku 2005 lub później).

Wpisowe:

Opłaty za wpisowe płatne do dnia 6 listopada 2017 r. przelewem na konto

Uwagi:

 1. Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę bez potwierdzania obecności u sędziego na sali gry.
 2. Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 6 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.
 3. Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.
 4. Turniej A oraz Turniej B zgłoszone będą do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w Turnieju A max 10 juniorów do lat 18, nie spełniających wymogu rankingowego 1600 ELO R.

Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających na jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w turnieju.

 1. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl (w przypadku problemów na adres: szachowapolonia@gmail.com ) do dnia 6 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać:
- Imię i nazwisko
- Kategorię szachową i ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
- Datę urodzenia
- Klub

 1. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.
 2. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE. Turnieje A i B zgłoszone będą do oceny rankingowej FIDE.
 3. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:
 1. Fundusz nagród: 20000 PLN.

Turniej A - 12500 PLN

Szczegółowy podział nagród - Turniej A:

Nagrody główne: 10.000 PLN

- za miejsce pierwsze 3.000
- za miejsce drugie 2.000
- za miejsce trzecie 1.000
- za miejsce czwarte 750
- za miejsce piąte 700
- za miejsce szóste 650
- za miejsce siódme 550
- za miejsce ósme 500
- za miejsce dziewiąte 450
- za miejsce dziesiąte 400

Nagrody specjalne: 2.500 PLN

- dla pierwszej zawodniczki 500
- dla najlepszego seniora ur.1947 lub wcześniej 300
- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 1999) 300
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 1999) 300
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2001) 250
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2001) 250
- nagroda w grupie rankingowej ? 2400 R 200
- nagroda w grupie rankingowej ? 2200 R 200
- nagroda w grupie rankingowej ? 2000 R 200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej B - 5500 PLN

Szczegółowy podział nagród - Turniej B:

Nagrody główne: 3.500 PLN

- za miejsce pierwsze 1.000
- za miejsce drugie 600
- za miejsce trzecie 500
- za miejsce czwarte 400
- za miejsce piąte 300
- za miejsce szóste 300
- za miejsce siódme 200
- za miejsce ósme 200

Nagrody specjalne: 2.000 PLN

- dla pierwszej zawodniczki 300
- dla najlepszego seniora ur.1947 lub wcześniej 200
- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 1999) 150
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 1999) 150
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2001) 150
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2001) 150
- dla najlepszego juniora do lat 14 (ur. 2003) 150
- dla najlepszej juniorki do lat 14 (ur. 2003) 150

- dla najlepszego juniora do lat 12 (ur. 2005) 150
- dla najlepszej juniorki do lat 12 (ur. 2005) 150
- nagroda w grupie rankingowej ? 1400 R 150
- nagroda w grupie rankingowej ? 1200 R 150

Turniej C : 2000 PLN

- wszystkie dzieci otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szczegółowy podział nagród pieniężnych - Turniej C:

Nagrody: 2000 PLN

- za miejsce pierwsze 400

- za miejsce drugie 300

- za miejsce trzecie 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2005 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2005 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2006 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2006 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2007 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2007 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2008 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2008 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2009 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2009 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2010 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2010 100

 1. Uwagi do nagród:
 1. za miejsce
  II. dla juniorów
  III. dla seniorów
  IV. dla kobiet
  V. w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 1. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 1. Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja