Komunikat Organizacyjny Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach szybkich i klasycznych

1.        Organizator: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Centrum Olimpijskim w Warszawie i Mazowieckim Związkiem Szachowym.


2. Finansowanie: Warszawska Olimpiada Młodzieży finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

2.        Honorowy patronat:

3.         Cel turnieju:

4.         Partner Technologiczny: ATM SA

5.         Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

6.         Sędziowanie:

7.         Termin i miejsce: Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 9-11 maja 2014 roku.


Szczegółowy harmonogram WOM:

8.       Warunki uczestnictwa

Zgodnie z regulaminem MSiT (Regulamin Systemu Sportu Młodzieżowego na 2014 rok: http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=6 ) w szachach wymienia się następujące grupy:

Lista osób zgłoszonych do zawodów publikowana będzie na bieżąco na portalu: http://www.poloniachess.pl/ .9.      System rozgrywek:

Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

Szachy szybkie: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

Uwaga!

W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II.   OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

10.  Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE

11. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:


W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:12. Punktacja WOM

1. Zarząd Mazowieckiego Związku Szachowego informuje, że punkty zdobyte w WOM zostaną zaliczone klubom jedynie wówczas, gdy zawodnicy będą posiadali licencje sportowe oraz ukończą zawody.

2. Dokumenty niezbędne do uzyskania licencji:

a) złożenie w Mazowieckim Związku Szachowym wniosku o przyznanie licencji na uprawianie dyscypliny SZACHY (wniosek licencyjny - zawodniczy) można pobrać ze strony MZSzach: http://www.mzszach.pl/zwizek/terminarz.html ;

b) 2 zdjęcia;

c) przy złożeniu dokumentów licencyjnych należy uiścić opłatę 30 zł na konto Mazowieckiego Związku Szachowego w Bank BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 lub na dyżurze MZSzach, poniedziałki 17-19, Al. Jerozolimskie 49.

Uwaga! Podczas WOM będzie istniała możliwość złożenia dokumentów na wyrobienie licencji. W takim wypadku należy przynieść wypełniony wniosek, 2 zdjęcia, oraz 30 zł na opłatę (za licencję). W przypadku pierwszej rejestracji w klubie dodatkowo 10 zł.

W turnieju będzie prowadzona punktacja zawodników i klubów.

13.       Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia
/-/ Paweł Suwarski

Sędzia
/-/ Ryszard Królikowski

Dyrektor WOM
/-/ Maria Macieja

Projekt finansuje m.st. Warszawa