Komunikat Organizacyjny

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach szybkich i klasycznych
1. Organizator: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz Mazowieckiem Związkiem Szachowym.


2. Finansowanie: Warszawska Olimpiada Młodzieży finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Honorowy patronat:

4. Cel turnieju:

5. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

6. Sędziowanie: sędzia główny: FA Paweł Suwarski

7. Termin i miejsce: Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
25-27 maja 2018 roku.


Szczegółowy harmonogram WOM:

9. Warunki uczestnictwa:

I – Mistrzostwa Warszawy Dzieci - dzieci do 7 lat (urodzeni w 2011 r. i młodsi);

II – Mistrzostwa Warszawy Młodzików - dzieci w wieku 8-10 lat (urodzeni w 2010 roku, w 2009 roku oraz 2008 roku)

III - Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych - juniorzy w wieku 11-12 lat (urodzeni w 2007 r. i 2006 r.).

IV - Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych - juniorzy w wieku 13-14 (urodzeni w 2005 r. i 2004 r.).

V - Mistrzostwa Warszawy Juniorów - juniorzy w wieku 15-18 lat (ur. w latach 2003, 2002, 2001 i 2000)

Lista osób zgłoszonych do zawodów publikowana będzie na bieżąco na portalu: http://www.poloniachess.pl/ .


UWAGA! Po 22 maja 2018 roku zapis do udziału w WOM będzie możliwy jedynie za zgodą sędziego głównego WOM (Paweł Suwarski, e-mail: szachowapolonia@gmail.com ).10. System rozgrywek:

Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.


Szachy szybkie: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.


Uwagi!

  1. W przypadku małej liczby zawodników w grupie dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

  2. W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II oraz nomy na I kategorię kobiecą. OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

11. Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE

12. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:


W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

13. Punktacja WOM

W WOM prowadzona będzie punktacja zawodników i klubów.


Punktacja klubowa

Zawodnik, który nie ukończy zawodów, nie jest uwzględniany w punktacji klubowej.


Punktacja indywidualna (wg regulaminu z dnia 1 marca 2018 roku, zatwierdzonego przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy).

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - część szczegółowa

SZACHY KLASYCZNE

Mistrzostwa Warszawy Juniorów

K/M - 15-18 lat

1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja


K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6


PKT

12

10

8

6

4

44


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6

7-8

9-13

14-16


PKT

12

10

8

6

4

3

2

1

63

Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych

K/M - 13-14 lat

K/M – 11-12 lat

1. Program

K/M – indywidualnie


2. Punktacja

K – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10


PKT

9

7

6

5

4

53


M – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10

11-16

17-24

25-32


PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

95


K – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10


PKT

7

6

5

4

46


M – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10

11-16

17-24

25-48


PKT

7

6

5

4

3

2

1

104

Mistrzostwa Warszawy Młodzików

K/M – 8-10 lat

1. Program

K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16


PKT

6

5

4

3

54


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16

17-32

33-60


PKT

6

5

4

3

2

1

114

Mistrzostwa Warszawy Dzieci

K/M – do 7 lat

1. Program

K/M - corocznie podawany przez Okręgowy Związek danej dyscypliny


2. Punktacja


K – indywidualnie

Lok.

1

2-3

4-6


PKT

3

2

1

10


M – indywidualnie

Lok.

1

2-3

4-12


PKT

3

2

1

16SZACHY SZYBKIE


Mistrzostwa Warszawy Juniorów

K/M - 15-18 lat

1. Program

K/M – indywidualnie

2. Punktacja

K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6


PKT

12

10

8

6

4

44


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4

5-6

7-8

9-13

14-16


PKT

12

10

8

6

4

3

2

1

63

Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych

K/M - 13-14 lat

K/M – 11-12 lat

1. Program

K/M – indywidualnie

2. Punktacja

K – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10


PKT

9

7

6

5

4

53


M – indywidualnie 13-14 lat

Lok.

1

2

3

4-6

7-10

11-16

17-24

25-32


PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

95

K – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10


PKT

7

6

5

4

46


M – indywidualnie 11-12 lat

Lok.

1

2

3

4-10

11-16

17-24

25-48


PKT

7

6

5

4

3

2

1

104

Mistrzostwa Warszawy Młodzików

K/M – 8-10 lat

1. Program

K/M – indywidualnie

2. Punktacja

K – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16


PKT

6

5

4

3

54


M – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-16

11-16

17-32

33-60


PKT

7

6

5

4

3

2

1

114


Mistrzostwa Warszawy Dzieci

K/M – do 7 lat

1. Program

K/M - corocznie podawany przez Okręgowy Związek danej dyscypliny


2. Punktacja

K/M - do 7 lat

K – indywidualnie

Lok.

1

2-3

4-6


PKT

3

2

1

10


M – indywidualnie

Lok.

1

2-3

4-12


PKT

3

2

1

16

14. Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

Sędzia
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor WOM
/-/ Maria Macieja

Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego
/-/ Robert KrasiewiczProjekt finansuje m.st. Warszawa