English version English

XXIX Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego

pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz–Waltz

Komunikat Organizacyjny Międzynarodowego Turnieju Szachowego Amplico Life – Mistrzostw Europy w Szachach Błyskawicznych

1. Sponsor generalny:

Amplico Life S.A.

2. Organizator:

Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, na zlecenie Europejskiej Unii Szachowej.

3. Współorganizator:

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie.

4. Mecenasi i Sponsorzy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

5. Partnerzy Technologiczni:

IBM Polska Sp. z o.o.; ATM S.A.

6. Hotele współpracujące z organizatorem:

Hotel IBIS Stare Miasto, Hotel ETAP, Hotel ATOS.

7. Dyrektor Turnieju: Wicedyrektor Turnieju:

Maria Macieja Agnieszka Fornal-Urban
tel. komórkowy: 603391318
e-mail: mariamacieja@o2.pl e-mail: amplicochess@gmail.com
fax: +48 22 8876706

8. Sędzia główny:

IA Tomasz Delega

9. Witryna internetowa:

www.poloniachess.pl
Z turnieju zostanie przeprowadzona transmisja on-line.

10. Termin i miejsce:

17.12.2010, Hala Widowiskowa Torwar, ul. Łazienkowska 6a, Warszawa.

11. Warunki uczestnictwa:

Dla zawodników z Polski

nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com w terminie do 1.12.2010 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub;

dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z hoteli organizatora)

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)
lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)

(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)

Dla zawodników zagranicznych (strefy FIDE 1.1 – 1.9)

nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com w terminie do 1.12.2010 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia;

dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 1.12.2010

dokonanie opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z hoteli organizatora)w terminie do 1.12.2010

Holder:FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZACHÓW W WARSZAWIE
Account no:32124028871978001005636803 (in euros)

Account no:95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (in PLN)

Bank:Bank Polska Kasa Opieki S.A. XV O/Warszawa, ul. Dolańskiego 4
SWIFT code:PKOPPLPW
IBAN code:PL 32124028871978001005636803

(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)

W przypadku zawodników nie posiadających rankingu FIDE organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.


Dla zawodników zgłoszonych po terminie tj. po 1.12.2010 r. (dotyczy zawodników polskich i zagranicznych)

nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub, telefon kontaktowy;

dokonanie opłaty wpisowego w podwójnej wysokości

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)
lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)

(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)Uwagi!

 1. Na stronie www.poloniachess.pl/amplico2010 na bieżąco będzie aktualizowana lista zawodników, lista osób, które uregulowały opłaty wpisowego oraz lista zakwaterowania w hotelach. W przypadku jakichkolwiek niejasności organizatorzy proszą o pilny kontakt na adres: amplicochess@gmail.com.

 2. Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.

 3. Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

12. Wpisowe:

13. Weryfikacja uczestnictwa:

Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.poloniachess.pl/amplico2010. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.

14. System rozgrywek:

Wszyscy zawodnicy grają 13 podwójnych (rewanż odwrotnym kolorem) rund systemem szwajcarskim tempem P-3'+2'' (3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie).

Szczegóły systemu rozgrywek opisane zostały w Regulaminie Turnieju.


15. Harmonogram:

10.00 – pierwsza runda

10.45 – druga runda

11.30 – trzecia runda
12.00 – oficjalne rozpoczęcie Turnieju
12.15 – czwarta runda
13.00 – piąta runda
13.45 – szósta runda
14.30 – siódma runda
15.00 – 16.00 przerwa obiadowa

16.00 – ósma runda

16.45 – dziewiąta runda
17.30 – dziesiąta runda
18.15 – jedenasta runda
19.00 – dwunasta runda
19.45 – trzynasta runda
20.30 – ewentualne dogrywki o medale


16. Fundusz nagród: ogółem brutto 10.000 €

Nagrody główne – 7.650 €

za miejsce pierwsze

2.000 €

za miejsce drugie

1.000 €

za miejsce trzecie

800 €

za miejsce czwarte

700 €

za miejsce piąte

600 €

za miejsce szóste

500 €

za miejsce siódme

400 €

za miejsce ósme

300 €

za miejsce dziewiąte

200 €

za miejsce dziesiąte

150 €

za miejsce jedenaste

100 €

za miejsce dwunaste

100 €

za miejsce trzynaste

100 €

za miejsce czternaste

100 €

za miejsce piętnaste

100 €

za miejsce szesnaste

100 €

za miejsce siedemnaste

100 €

za miejsce osiemnaste

100 €

za miejsce dziewiętnaste

100 €

za miejsce dwudzieste

100 €


Nagrody specjalne – fundusz 2.350 €

najlepsza kobieta

I – 300 €, II – 100 €,

najlepszy senior ur.1950 lub starszy

I – 150 €, II – 100 €

najlepszy junior ur.1992 lub młodszy

I – 100 €, II – 50 €

najlepsza juniorka ur.1992 lub młodsza

I – 100 €, II – 50 €

najlepszy junior ur.1994 lub młodszy

I – 100 €, II – 50 €

najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza

I – 100 €, II – 50 €

najlepszy junior ur.1996 lub młodszy

I – 50 €

najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza

I – 50 €

najlepszy junior ur.1998 lub młodszy

I – 50 €

najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza

I – 50 €

najlepszy junior ur.2000 lub młodszy

I – 50 €

najlepsza juniorka ur.2000 lub młodsza

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1000

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1200

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1400

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1600

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1800

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2000

I – 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2100

I – 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2200

I – 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2300

I – 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2400

I – 100 €

najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2500

I – 100 €Uwagi:

 1. Zarówno nagrody główne jak i nagrody specjalne nie są dzielone

 2. Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie jedną z wyżej wymienionych nagród specjalnych. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje najwyższą, a w przypadku, gdy ich wysokość jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrodę specjalną w kolejności:

  • dla juniorek (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

  • dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

  • dla seniorów urodzonych w 1950 roku lub wcześniej

  • dla kobiet

  • w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 3. Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (ok. 190 €) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

17. Warunki specjalne:

 1. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 16.12.2010 – 17.12.2010 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach jednoosobowych dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2010.

 2. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 16.12.2009 – 17.12.2010 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach dwuosobowych dla 10 zawodników o numerach startowych od 11 do 20 pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2010.

 3. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 16.12.2010 – 17.12.2010 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju jednoosobowym dla 1 zawodniczki z najwyższym rankingiem pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2010.

 4. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 16.12.2010 – 17.12.2010 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju dwuosobowym dla 2 zawodniczek z numerami startowymi 2-3 wśród kobiet pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2010.

18. Informacje o hotelach:

 1. Oficjalnym hotelem organizatora jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie (ul. Muranowska 2) – 5 km od sali gry.

  • Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 160 PLN brutto dziennie.

  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 80 PLN brutto od osoby dziennie.

  • Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajduje się tzw. łóżko małżeńskie i drugie małe łóżko.

  • Opłata za hotel – patrz pkt. 11 komunikatu.

Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu IBIS Stare Miasto.

 1. Drugim hotelem organizatora jest Hotel Etap (ul. Zagórna 1) – 500 m od sali gry.

  • Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 150 PLN brutto dziennie.

  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 85 PLN brutto od osoby dziennie.

  • Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 70 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajduje się tzw. łóżko małżeńskie i drugie małe łóżko.

  • Opłata za hotel – patrz pkt. 11 komunikatu.

 1. Trzecim hotelem organizatora jest Hotel Atos (ul. Mangalia 1) – 5 km od sali gry.

  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 80 PLN brutto od osoby dziennie.

  • Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie.

  • Opłata za hotel – patrz pkt. 11 komunikatu.

Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu Atos.

19. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

20. Wizy:

21. Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Dyrektora Turnieju.Dyrektor Turnieju


/-/ Maria Macieja