Komunikat Organizacyjny

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
im. Mieczysława Najdorfa
pod honorowym patronatem
Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz
Wojciecha Bartelskiego - Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Warszawa, 17-25 lipca 2010

Turnieje:

A - Open dla zawodników z ELO>=2000
B - Open dla zawodników z ELO<2000
C - Turniej Szachowych Nadziei (ur. w roku 2000 i później)

1. Organizator

Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie

2. Współorganizatorzy

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej w Warszawie, Klub Szachowy „Polonia Warszawa”

3. Mecenasi i Sponsorzy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polkomtel SA

4. Partner Technologiczny

ATM SA

5. Dyrektor Turnieju

Maria Macieja, e-mail: , tel.: 0-603-391-318
Wicedyrektor Turnieju: Jarosław Kowalewski, tel.: 0-694-146-194

6. Sędzia główny

arbiter FIDE Paweł Suwarski

7. Obsługa transmisji on-line

dr Michał Rudolf

8. Witryna internetowa

9. Termin i miejsce rozgrywek

Wszystkie turnieje zostaną rozegrane w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a w Warszawie (Centrum Warszawy) http://www.osir-polna.pl/

Szczegółowy terminarz:

piątek16.07.201017.00Przyjazdy zawodników
sobota17.07.201017.00Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu i 1 runda
niedziela18.07.201017.002 runda
poniedziałek19.07.201017.003 runda
wtorek20.07.201017.004 runda
środa21.07.201017.005 runda
czwartek22.07.201017.006 runda
piątek23.07.201017.007 runda
sobota24.07.201017.008 runda
niedziela25.07.201010.009 runda (turniej A i B)
  16.00Uroczyste zakończenie Festiwalu

Szczegółowy terminarz (Turniej Szachowych Nadziei: C):

W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowej V, IV, III i II. OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII

sobota 24.07.2010 r. godz. 13.00 Runda: 1
sobota 24.07.2010 r. godz. 15.00 Runda: 2
sobota 24.07.2010 r. godz. 17.00 Runda: 3
sobota 24.07.2010 r. godz. 19.00 Runda: 4
niedziela 25.07.2010 r. godz. 10.00 Runda: 5
niedziela 25.07.2010 r. godz. 12.00 Runda: 6
niedziela 25.07.2010 r. godz. 14.00 Runda: 7
Uroczyste zakończenie Festiwalu godz. 16.00


10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno-rankingową)

Turniej A dla zawodników z rankingiem ELO minimum 2000
Wpisowe: 110 PLN + opłata klasyfikacyjno-rankingowa: 20 PLN
Turniej A zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuł arcymistrza i mistrza międzynarodowego.

Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000
Wpisowe: 80 PLN + opłata klasyfikacyjno-rankingowa: 20 PLN
Turniej B zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Turniej C - Turniej Szachowych Nadziei
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2000 i później.
Wpisowe: 50 PLN

11. System i tempo gry

Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:
w grupie A i B: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii;
Turniej C rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
w grupie C: 1 h na partię dla zawodnika

12. Nagrody: fundusz nagród ogółem: 40 550 PLN

Fundusz nagród - Turniej A - ogółem brutto 34 500 PLN
Fundusz nagród - Turniej B - ogółem brutto 6 050 PLN
Fundusz nagród - Turniej C - nagrody rzeczowe
Nagrody rzeczowe w Festiwalu - 50 nagród o łącznej wartości 6000 PLN.

W Turnieju A – fundusz 34 500 PLN

za miejsce pierwsze8000 PLN
za miejsce drugie5000 PLN
za miejsce trzecie4000 PLN
za miejsce czwarte2500 PLN
za miejsce piąte2000 PLN
za miejsce szóste1500 PLN
za miejsce siódme1000 PLN
za miejsce ósme900 PLN
za miejsce dziewiąte750 PLN
za miejsce dziesiąte700 PLN
za miejsce jedenaste650 PLN
za miejsce dwunaste600 PLN
za miejsce trzynaste550 PLN
za miejsce czternaste500 PLN
za miejsce piętnaste450 PLN
za miejsce szesnaste400 PLN
Nagrody specjalne 
najlepsza kobieta1000 PLN
druga kobieta400 PLN
najlepszy senior ur. 1950 lub starszy400 PLN
najlepszy junior ur. 1992 lub młodszy400 PLN
drugi junior ur. 1992 lub młodszy200 PLN
najlepsza juniorka ur. 1992 lub młodsza400 PLN
druga juniorka ur. 1992 lub młodsza200 PLN
najlepszy junior ur. 1994 lub młodszy400 PLN
najlepsza juniorka ur. 1994 lub młodsza400 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2200400 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2300400 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2400400 PLN

W Turnieju B – fundusz 6050 PLN + 20 nagród rzeczowych

za miejsce pierwsze 650 PLN
za miejsce drugie 600 PLN
za miejsce trzecie 550 PLN
za miejsce czwarte 500 PLN
za miejsce piąte 450 PLN
za miejsce szóste 400 PLN
za miejsce siódme 350 PLN
za miejsce ósme 300 PLN
za miejsce dziewiąte 250 PLN
za miejsce dziesiąte 200 PLN

Nagrody specjalne:

najlepsza kobieta 200 PLN
najlepszy senior ur.1950 lub starszy 200 PLN
najlepszy junior ur.1996 lub młodszy 200 PLN
najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza 200 PLN
najlepszy junior ur.1998 lub młodszy 200 PLN
najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza 200 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1 600 200 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 200 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1200 200 PLN

Nagrody rzeczowe
20 nagród rzeczowych ufundowała Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

W Turnieju C – każde dziecko otrzyma nagrodę rzeczową

Uwagi:

Nagrody nie są dzielone.

Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

13. Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia do turnieju przyjmować będą
a) sędzia główny: Paweł Suwarski pocztą elektroniczną:
b) Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie:
- sekretariat Klubu w poniedziałki w godzinach 17:00-18:00
- faksem: 022 887 67 06

Uwaga! Zgłoszenia, wpisowe oraz opłaty za hotel (w przypadku korzystania z hotelu organizatora) należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.
Zgłoszenia po terminie – wpisowe wzrasta o 50 PLN

Opłaty:

14. Weryfikacja uczestnictwa

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie internetowej www.poloniachess.pl , a ostateczna lista zawodników zostanie wywieszona do weryfikacji przez uczestników 17.07.2010 r. o godz. 16:00 na sali gry.

15. Warunki specjalne

16. Informacje o hotelach

Zobacz stronę o hotelach

17. Ubezpieczenie

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

18. Uwagi końcowe

OSTATECZNA INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORóW

Dyrektor Turnieju
Maria Macieja

Wicedyrektor Turnieju
Jarosław Kowalewski