Partie

Na tej stronie będą stopniowo pojawiać się pliki PGN z zapisami partii turniejów A i B.

Runda 1
Runda 2
Runda 3
Runda 4
Runda 5
Runda 6
Runda 7
Runda 8
Runda 9