Komunikat Organizacyjny

Międzynarodowy Festiwal Szachowy

im. Mieczysława Najdorfa

pod honorowym patronatem

Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego

oraz

Wojciecha Bartelskiego - Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Warszawa, 6-14 sierpnia 2012

Turnieje:

A - Open dla zawodników z ELO≥2000
B - Open dla zawodników z ELO<2000
C - Turniej Szachowych Nadziei (ur. w roku 2002 i później)

Komunikat organizacyjny nr 2

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

2. Współorganizatorzy: Polski Związek Szachowy, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej w Warszawie.

3. Mecenasi i Sponsorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

4. Partnerzy Technologiczni: ATM SA i IBM Polska Sp. z o.o.

5. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja;

e-mail: mariamacieja@o2.pl; tel. komórkowy: 603-391-318
Wicedyrektor Festiwalu: Jarosław Kowalewski; tel.: 694 146 194

6. Sędzia główny: arbiter FIDE Paweł Suwarski;

7. Obsługa transmisji on-line: dr Michał Rudolf;

8. Witryna internetowa: www.poloniachess.pl ;

9. Termin i miejsce rozgrywek:

Wszystkie turnieje zostaną rozegrane w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a w Warszawie (Centrum Warszawy) http://www.osir-polna.pl/

Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B)

poniedziałek

6.08.2012 r.

Przyjazdy zawodników

poniedziałek

6.08.2012 r.

godz. 17. 00

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu i 1 runda

wtorek

7.08.2012 r.

godz. 17. 00

2 runda

środa

8.08.2012 r.

godz. 17. 00

3 runda

czwartek

9.08.2012 r.

godz. 17. 00

4 runda

piątek

10.08.2012 r.

godz. 17. 00

5 runda

sobota

11.08.2012 r.

godz. 17. 00

6 runda

niedziela

12.08.2012 r.

godz. 17. 00

7 runda

poniedziałek

13.08.2012 r.

godz. 17. 00

8 runda

wtorek

14.08.2012 r.

godz. 10. 00

godz. 15. 30

9 runda (turniej A i B)

Uroczyste zakończenie Festiwalu

Szczegółowy terminarz (Turniej Szachowych Nadziei: C)

W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowej V, IV, III i II. OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII .

sobota

11.08.2012 r.

godz. 13. 00

Runda: 1

sobota

11.08.2012 r.

godz. 15. 00

Runda: 2

sobota

11.08.2012 r.

godz. 17. 00

Runda: 3

sobota

11.08.2012 r.

godz. 19. 00

Runda: 4

niedziela

12.08.2012 r.

godz. 11. 00

Runda: 5

niedziela

12.08.2012 r.

godz. 13. 00

Runda: 6

niedziela

12.08.2012 r.

godz. 15. 00

Runda: 7

Niedziela

12.08.2012 r.

godz. 16. 30

Uroczyste zakończenie Turnieju C

10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno- rankingową):

Turniej A dla zawodników z rankingiem minimum 2000 ELO;

Wpisowe: 100 PLN + 20 PLN opłata klasyfikacyjno - rankingowa

Turniej A zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Arcymistrzowie i arcymistrzynie zwolnieni są z opłat wpisowego.

Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000 ELO;

Wpisowe: 100 PLN + 20 PLN opłata klasyfikacyjno - rankingowa

opłata klasyfikacyjno - rankingowa

Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Turniej C - Turniej Szachowych Nadziei

W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2002 i później.

Wpisowe: 50 PLN

11. System i tempo gry:

Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:

w grupie A i B: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii;

Turniej C rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

w grupie C: 1 h na partię dla zawodnika

12.Nagrody: fundusz nagród ogółem: 26 400 PLN

Fundusz nagród - Turniej A - ogółem brutto 18 200 PLN

Fundusz nagród - Turniej B - ogółem brutto 8 200 PLN

Fundusz nagród - Turniej C - każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2012/2013.

W Turnieju A - fundusz 18 200 PLN

za miejsce pierwsze

4 000 PLN

za miejsce drugie

3 000 PLN

za miejsce trzecie

2 000 PLN

za miejsce czwarte

1 000 PLN

za miejsce piąte

750 PLN

za miejsce szóste

700 PLN

za miejsce siódme

650 PLN

za miejsce ósme

600 PLN

za miejsce dziewiąte

550 PLN

za miejsce dziesiąte

500 PLN

za miejsce jedenaste

450 PLN

za miejsce dwunaste

400 PLN

Nagrody specjalne:
najlepsza kobieta
druga kobieta

1000 PLN

400 PLN

najlepszy senior ur.1952 lub starszy

400 PLN

najlepszy junior ur.1994 lub młodszy

400 PLN

najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza

400 PLN

najlepszy junior ur.1996 lub młodszy

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza

200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu <= 2200

200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu <= 2300

200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu <= 2400

200 PLN

W Turnieju B - fundusz 8 200 PLN

za miejsce pierwsze

1 000 PLN

za miejsce drugie

750 PLN

za miejsce trzecie

600 PLN

za miejsce czwarte

500 PLN

za miejsce piąte

450 PLN

za miejsce szóste

400 PLN

za miejsce siódme

350 PLN

za miejsce ósme

300 PLN

za miejsce dziewiąte

250 PLN

za miejsce dziesiąte

200 PLN

Nagrody specjalne:

najlepsza kobieta

200 PLN

najlepszy senior ur.1952 lub starszy

200 PLN

najlepszy junior ur.1996

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1996

200 PLN

najlepszy junior ur.1997

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1997

200 PLN

najlepszy junior ur.1998

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1998

200 PLN

najlepszy junior ur.1999

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1999

200 PLN

najlepszy junior ur.2000

200 PLN

najlepsza juniorka ur.2000

200 PLN

najlepszy junior ur.2001 lub młodszy

200 PLN

najlepsza juniorka ur.2001 lub młodsza

200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu <= 1800 ELO

200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu <= 1650 ELO

200 PLN

najlepszy zawodnik bez rankingu ELO

200 PLN

W Turnieju C - każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2012/2013.

Uwagi:

Nagrody nie są dzielone.

Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

za miejsce

dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

dla najlepszego seniora urodzonego w 1952 roku lub wcześniej

dla najlepszej kobiety

w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

13. Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia do turnieju przyjmować będą:

sędzia główny: Paweł Suwarski pocztą elektroniczną: szachowapolonia@gmail.com

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
- sekretariat Klubu w poniedziałki w godzinach 17:00 - 18:00

- faksem: 022 887 67 06

Uwaga!

Zgłoszenia, wpisowe oraz opłaty za hotel (w przypadku korzystania z hotelu organizatora) należy przesłać w terminie do dnia 15 lipca 2012 r.

Zgłoszenia po terminie - wpisowe wzrasta o 50 PLN

Opłaty:

przelewem/przekazem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa
bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A., XV O/ Warszawa;
nr rachunku:
95 1240 2887 1111 0010 0485 3355

(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, Warszawa
w poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00.

w dniu 6.08.2012 r. w godz. 12:00-15:00 w sali gry w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7a (Uwaga: dotyczy zawodników zagranicznych!)

14. Weryfikacja uczestnictwa:

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej
www.poloniachess.pl , a ostateczna lista zawodników zostanie wywieszona do weryfikacji przez uczestników w dniu 6.08.2012 r. o godz. 16:00 w sali gry.

15. Warunki specjalne:

zwolnienie z wpisowego: arcymistrzowie i arcymistrzynie;

bezpłatne zakwaterowanie ze śniadaniem w Hotelu OSiR przy Polnej 7a w terminie 6-14.08.2012 r. w pokojach dwuosobowych dla 10 arcymistrzów w Turnieju A (decyduje kolejność zgłoszeń);

16. Informacje o hotelach:

Organizator proponuje zakwaterowanie w Hotelu OSiR przy sali gry w dniach 6-14.08.2012 r. (przyjazd w dniu 6 sierpnia br.; wyjazd w dniu 14 sierpnia br.). Strona internetowa: http://www.osir-polna.pl/ .

Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym z łazienką plus śniadanie wynosi 680 PLN brutto od osoby za cały pobyt (8 dni x 85 PLN).

Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym z łazienką plus śniadanie wynosi 640 PLN brutto od osoby za cały pobyt (8 dni x 80 PLN).

Cena zakwaterowania w pokoju czteroosobowym z łazienką plus śniadanie wynosi 640 PLN brutto od osoby za cały pobyt (8 dni x 80 PLN).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

15. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

16. Uwagi końcowe:

OSTATECZNA INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.

Wicedyrektor Festiwalu           Dyrektor Festiwalu

Jarosław Kowalewski                Maria Macieja