Komunikat Organizacyjny

Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa

pod honorowym patronatem
Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz
Wojciecha Bartelskiego - Burmistrza Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy

Warszawa, 5-13 sierpnia 2013

Turnieje:

A - Open dla zawodników z ELO≥2000

B - Open dla zawodników z ELO<2000

C – Turniej Szachowych Nadziei (ur. w roku 2003 i później)

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym oraz Mazowieckim Związkiem Szachowym;

2. Współorganizatorzy: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej w Warszawie.

3. Mecenasi i Sponsorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

4. Partner Technologiczny: ATM SA

5. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja;

e-mail: mariamacieja@o2.pl; tel. komórkowy: 0–603–391–318
Wicedyrektor Festiwalu: Jarosław Kowalewski; tel.: 0-694 146 194

6. Sędzia główny: arbiter FIDE Paweł Suwarski;

7. Witryna internetowa: www.poloniachess.pl ;

9. Termin i miejsce rozgrywek:

Wszystkie turnieje zostaną rozegrane w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a w Warszawie (Centrum Warszawy) http://www.osir-polna.pl/

Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B)

poniedziałek

5.08.2013 r.

Przyjazdy zawodników

poniedziałek

5.08.2013 r.

godz. 17. 00

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu i 1 runda

wtorek

6.08.2013 r.

godz. 17. 00

2 runda

środa

7.08.2013 r.

godz. 17. 00

3 runda

czwartek

8.08.2013 r.

godz. 17. 00

4 runda

piątek

9.08.2013 r.

godz. 17. 00

5 runda

sobota

10.08.2013 r.

godz. 17. 00

6 runda

niedziela

11.08.2013 r.

godz. 17. 00

7 runda

poniedziałek

12.08.2013 r.

godz. 17. 00

8 runda

wtorek

13.08.2013 r.

godz. 10. 00

godz. 15. 30

9 runda (turniej A i B)

Uroczyste zakończenie Festiwalu

Szczegółowy terminarz (Turniej Szachowych Nadziei: C)

W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowej V, IV, III i II. OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII .

sobota

10.08.2013 r.

godz. 13. 00 – 20:00

Rundy: 1 - 4

niedziela

11.08.2013 r.

godz. 10.30 -16:00

Rundy: 5 - 7

Niedziela

11.08.2013 r.

godz. 16. 30

Uroczyste zakończenie Turnieju C

10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno- rankingową):

Turniej A dla zawodników z rankingiem minimum 2000 ELO;

Wpisowe: 120 PLN + 20 PLN opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Turniej A zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000 ELO;

Wpisowe: 100 PLN + 20 PLN opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Turniej CTurniej Szachowych Nadziei

W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2003 i później.

Wpisowe: 50 PLN

10. System i tempo gry:

Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:

w grupie A i B: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii;

Turniej C rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

w grupie C: 1 h na partię dla zawodnika

11.Nagrody: fundusz nagród ogółem: 24 000 PLN.

W Turnieju A – fundusz 16 000 PLN

za miejsce pierwsze

4 000 PLN

za miejsce drugie

3 000 PLN

za miejsce trzecie

2 000 PLN

za miejsce czwarte

1 000 PLN

za miejsce piąte

750 PLN

za miejsce szóste

700 PLN

za miejsce siódme

650 PLN

za miejsce ósme

600 PLN

za miejsce dziewiąte

500 PLN

za miejsce dziesiąte

400 PLN

Nagrody specjalne:
najlepsza kobieta
druga kobieta

800 PLN

400 PLN

najlepszy senior ur.1953 lub starszy

400 PLN

najlepszy junior ur.1995 lub młodszy

400 PLN

najlepsza juniorka ur.1995 lub młodsza

400 PLN

W Turnieju B – fundusz 8 000 PLN

za miejsce pierwsze

1000 PLN

za miejsce drugie

750 PLN

za miejsce trzecie

600 PLN

za miejsce czwarte

500 PLN

za miejsce piąte

450 PLN

za miejsce szóste

400 PLN

za miejsce siódme

350 PLN

za miejsce ósme

300 PLN

za miejsce dziewiąte

250 PLN

za miejsce dziesiąte

200 PLN

Nagrody specjalne:
najlepsza kobieta
druga kobieta

400 PLN

200 PLN

najlepszy senior ur.1953 lub starszy

400 PLN

drugi senior ur.1953 lub starszy

200 PLN

najlepszy junior ur.1997 lub młodszy

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1997 lub młodsza

200 PLN

najlepszy junior ur.1999 lub młodszy

200 PLN

najlepsza juniorka ur.1999 lub młodsza

200 PLN

najlepszy junior ur.2001 lub młodszy

200 PLN

najlepsza juniorka ur.2001 lub młodsza

200 PLN

najlepszy junior ur.2003 lub młodszy

200 PLN

najlepsza juniorka ur.2003 lub młodsza

200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu <= 1800 ELO

200 PLN

najlepszy zawodnik bez rankingu ELO

200 PLN

W Turnieju C – każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2013/2014.

Uwagi:

Nagrody nie są dzielone.

Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

13. Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia do turnieju przyjmować będą:

  1. sędzia główny: Paweł Suwarski pocztą elektroniczną: szachowapolonia@gmail.com
  2. Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
    - sekretariat Klubu w poniedziałki w godzinach 17:00 18:00

- faksem: 022 887 67 06

Uwaga!

Zgłoszenia oraz opłaty wpisowego należy przesłać w terminie do dnia 25 lipca 2013 r.

Zgłoszenia po terminie – wpisowe wzrasta o 50 PLN

Opłaty:

(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)

14. Weryfikacja uczestnictwa:

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej
www.poloniachess.pl , a ostateczna lista zawodników zostanie wywieszona do weryfikacji przez uczestników w dniu 5.08.2013 r. o godz. 16:00 w sali gry.

15. Warunki specjalne:

16. Informacje o hotelach:

Organizator poleca zakwaterowanie w Hotelu OSiR przy sali gry w dniach 5-13.08.2013 r. (przyjazd w dniu 5 sierpnia br.; wyjazd w dniu 13 sierpnia br.).

Rezerwacji miejsc prosimy dokonywać bezpośrednio w recepcji Hotelu OSiR (szczegóły: http://www.osir-polna.pl/ , telefon: 22 825 06 13).

Na podstawie umowy pomiędzy organizatorami Festiwalu a OSiR każdy uczestnik Festiwalu, który w terminie do dnia 15 lipca br. dokona rezerwacji zakwaterowania, otrzyma rabat w wysokości 10% w stosunku do obowiązującej w sierpniu „specjalnej ceny wakacyjnej”. Należy jednak pamiętać, że liczba miejsc w Hotelu OSiR jest ograniczona, więc organizatorzy Festiwalu sugerują osobom planującym udział w Festiwalu jak najszybszego dokonania rezerwacji miejsc.

17. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

18. Uwagi końcowe:

OSTATECZNA INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.

Wicedyrektor Festiwalu Dyrektor Festiwalu

Jarosław Kowalewski Maria Macieja