MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival
(XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)

pod honorowym patronatem Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta Warszawy


Sponsorzy turniejustat4u