MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival

(XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy

im. Mieczysława Najdorfa)


pod honorowym patronatem

Hanny Gronkiewicz – Waltz – Prezydenta Warszawy


Warszawa, 10-18 lipca 2015


Turnieje:


A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2200

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2199

C – Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)

D – Turniej Nadziei Szachowych (ur. w roku 2005 i później)


Komunikat Organizacyjny


1. Sponsor Tytularny: MetLife


2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym


3. Festiwal jest częścią ACP Tour.


4. Mecenasi, Sponsorzy, Współorganizatorzy: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, EuRoPol GAZ s.a.


5. Partnerzy technologiczni: ATM SA oraz IBM Polska Sp. z o.o.


6. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja mariamacieja@o2.pl tel.: +48-603–391–318

Wicedyrektor Festiwalu: dr Agnieszka Fornal – Urban metlifenajdorf@gmail.com


7. Sędzia główny: FA Paweł Suwarski


8. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/najdorf2015/


9. Miejsce i termin rozgrywek: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7a.


Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B, C)

Piątek

10.07.2015

godz. 17:00

Rozpoczęcie Festiwalu i I runda

Sobota

11.07.2015

godz. 17:00

II runda

Niedziela

12.07.2015

godz. 17:00

III runda

Poniedziałek

13.07.2015

godz. 17:00

IV runda

Wtorek

14.07.2015

godz. 17:00

V runda

Środa

15.07.2015

godz. 17:00

VI runda

Czwartek

16.07.2015

godz. 17:00

VII runda

Piątek

17.07.2015

godz. 17:00

VIII runda

Sobota

18.07.2015

godz. 10:00

IX runda

Sobota

18.07.2015

godz. 15:30

Zakończenie Festiwalu


Szczegółowy terminarz (Turniej D - Nadziei Szachowych)

Sobota

11.07.2015

godz. 10:00 – 16:00

Rundy: I – IV


Niedziela

12.07.2015

godz. 11:00 – 16:00

Rundy: V – VII


Niedziela


12.07.2015


godz. 16:30


Zakończenie
10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno rankingową):


Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2200


Wpisowe: 200 PLN (lub 50 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie


Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.

Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A kilku zawodników z rankingiem ELO od 2100 do 2199.


Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2199


Wpisowe: 140 PLN (lub 35 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.

Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju B kilku zawodników z rankingiem ELO od 1500 do 1599.


Turniej C

Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)


Wpisowe: 120 PLN (lub 30 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Turniej C zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe.


Turniej D

Turniej Nadziei Szachowych (dla dzieci urodzonych w roku 2005 i później)


Wpisowe: 50 PLN


W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowych: V, IV, III i II.


Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe.

Kontakt grających dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności sędziego.


11. Warunki uczestnictwa:


a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej www.poloniachess.pl/najdorf2015 w terminie do 20.06.2015 lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE, ranking PZSzach na adres: metlifenajdorf@gmail.com w terminie do 20.06.2015.


b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 20.06.2015 i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z hotelu organizatorów) w terminie do 10.06.2015:


I) przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)


lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)


SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code: PL 95124028871111001004853355 (w złotych)

PL 32124028871978001005636803 (w Euro)


Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.


II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:00-19:00


c) Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 21.06. – 10.07.2015 będzie możliwa wyłącznie po przesłaniu e-maila na adres metlifenajdorf@gmail.com.


d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 10.07.2015 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.


e) Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 20.06.2015 wzrasta o 50 zł.


11 a. Informacje o hotelach.


a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel Karat *** (Warszawa, ul. Słoneczna 37) – 15 minut pieszo od sali gry. Strona internetowa: http://hotelkarat.pl/ .Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


b) Drugim hotelem organizatorów jest Hotel OSiR przy sali gry. Organizator proponuje zakwaterowanie w Hotelu OSiR w dniach 10-18.07.2015 r. (przyjazd w dniu 10 lipca br.; wyjazd w dniu 18 lipca br.). Strona internetowa: http://www.osir-polna.pl/ .

Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (lub w pokoju trzyosobowym) z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem wynosi 680 PLN brutto od osoby za cały pobyt (8 dni x 85 PLN).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

12. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:


Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.


Turniej D rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 1 h na partię dla zawodnika.


We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.


Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.


13. Weryfikacja uczestnictwa:


Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej
www.poloniachess.pl/najdorf2015 .


14. Nagrody:


Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 30 000 Euro oraz upominki.


W Turnieju A – fundusz 20 950 Euro

W Turnieju B – fundusz 5 900 Euro

W Turnieju C – fundusz 2 750 Euro

W Turnieju D – fundusz 400 EuroNagrody główne

Turniej A

Turniej B

Turniej C

za miejsce pierwsze

5000 €

600 €

400 €

za miejsce drugie

3000 €

550 €

260 €

za miejsce trzecie

2000 €

500 €

180 €

za miejsce czwarte

1500 €

450 €

160 €

za miejsce piąte

1000 €

400 €

150 €

za miejsce szóste

900 €

350 €

140 €

za miejsce siódme

850 €

300 €

130 €

za miejsce ósme

800 €

250 €

120 €

za miejsce dziewiąte

750 €

200 €

110 €

za miejsce dziesiąte

700 €

180 €

100 €

za miejsce jedenaste

600 €

160 €

90 €

za miejsce dwunaste

500 €

150 €

80 €

za miejsce trzynaste

400 €

140 €

70 €

za miejsce czternaste

300 €

130 €

60 €

za miejsce piętnaste

250 €

120 €

50 €

za miejsce szesnaste

220 €

110 €


za miejsce siedemnaste

200 €

100 €


za miejsce osiemnaste

170 €

90 €


za miejsce dziewiętnaste

160 €

70 €


za miejsce dwudzieste

150 €

50 €


Łącznie

19450 €

4900 €

2100 €Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 1500 €

najlepsza kobieta

I - 500 €, II - 250 €

najlepszy senior ur.1955 lub starszy

I - 150 €, II - 100 €

najlepszy zawodnik ur. 1995 lub młodszy

I - 100 €,

najlepszy zawodnik ur.1997 lub młodszy

I - 100 €,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2300

I - 100 €,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400

I - 100 €,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2500

I - 100 €,


Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 1000 €

najlepsza kobieta

I - 200 €, II - 100 €

najlepszy senior ur.1955 lub starszy

I - 100 €

najlepszy junior ur.1997 lub młodszy

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.1997 lub młodsza

I - 100 €

najlepszy junior ur.1999 lub młodszy

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.1999 lub młodsza

I - 100 €

najlepszy junior ur.2001 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2001 lub młodsza

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1800

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2000

I - 50 €Turniej C - nagrody specjalne - fundusz 650 €

najlepsza kobieta

I - 100 €, II - 50 €

najlepszy senior ur.1955 lub starszy

I - 50 €

najlepszy junior ur.1999 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.1999 lub młodsza

I - 50 €

najlepszy junior ur.2001 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2001 lub młodsza

I - 50 €

najlepszy junior ur.2003 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2003 lub młodsza

I - 50 €

najlepszy zawodnik bez rankingu ELO

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1200

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1400

I - 50 €W Turnieju D – każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2015/2016.


Turniej D - nagrody specjalne - fundusz 400 €

najlepszy junior ur.2005

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2005

I - 50 €

najlepszy junior ur.2006

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2006

I - 50 €

najlepszy junior ur.2007

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2007

I - 50 €

najlepszy junior ur.2008 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2008 lub młodsza

I - 50 €


Uwagi:

a) Upominki otrzymają wszystkie dzieci do 14 lat uczestniczące w Festiwalu Najdorfa.

b) Nagrody zostaną wypłacone w euro.

c) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 180 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

d) Nagrody nie są dzielone.

e) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I) za miejsce

II) dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV) dla najlepszego seniora urodzonego w 1955 roku lub wcześniej

V) dla najlepszej kobiety

VI) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)


f) Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

g) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.


15. Warunki specjalne:


a) Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 9-18.07.2015 dla 20 zawodników zaproszonych na koszt organizatora.

b) Obiad i kolacja (lub rekompensata finansowa) w terminie 10-18.07.2015 dla 20 zawodników zaproszonych na koszt organizatora.

c) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).


16. Ubezpieczenie:


Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.


17. Postanowienia końcowe:


a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.


b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).


c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).Dyrektor Festiwalu

/-/ Maria Macieja