MetLife – Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

MetLife istnieje od 1868 r. i jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami. Obsługuje prawie 100 mln klientów, prowadzi działalność w blisko 50 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

W Polsce MetLife rozpoczął działalność w 1990 r. jako pierwsze na rynku polskim towarzystwo ubezpieczeń na życie i reasekuracji z udziałem kapitału zagranicznego, pod nazwą Amplico Life S.A. Firma oferuje indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne, zajmując 3. miejsce pod względem udziału w rynku ubezpieczeń na życie. Obsługuje 6,2 mln klientów i zarządza aktywami w wysokości 21,3 mld zł. Usługi MetLife oferuje 13 000 licencjonowanych agentów.