MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival
(XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)

pod honorowym patronatem Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta Warszawy

Sponsorzy turniejustat4u