MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival

(XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)


pod honorowym patronatem

Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta Warszawy


Warszawa, 8-17 lipca 2017


Turnieje:


A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2200

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2199

C – Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)

D – Turniej Nadziei Szachowych (ur. w roku 2007 i później)


Komunikat Organizacyjny nr 1


1. Sponsor Tytularny: MetLife


2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym.


3. Festiwal jest częścią cyklu ACP Open.


4. Sponsorzy i Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


5. Partnerzy technologiczni: ATM SA oraz IBM Polska Sp. z o.o.


6. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja mariamacieja@o2.pl tel.: +48-603–391–318


7. Sędzia główny: FA Paweł Suwarski


8. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/najdorf2017/


9. Miejsce i termin rozgrywek: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7a w dniach 8-17 lipca 2017 r..


Szczegółowy terminarz (Turniej D: 8-9 lipca 2017)

Sobota

08.07.2017

godz. 10:00 – 14:00


godz. 14:00 – 15:00


godz. 15:00 – 19:00

Rundy: I – II


PRZERWARundy: III – IV


Niedziela

09.07.2017

godz. 9:30 – 16:00

Rundy: V – VIINiedziela


09.07.2017


godz. 16:30


ZakończenieSzczegółowy terminarz (Turnieje: A, B, C: 9-17.07.2017)

Niedziela

09.07.2017

godz. 16:30

Rozpoczęcie Festiwalu

Niedziela

09.07.2017

godz. 17:00

I runda

Poniedziałek

10.07.2017

godz. 17:00

II runda

Wtorek

11.07.2017

godz. 17:00

III runda

Środa

12.07.2017

godz. 17:00

IV runda

Czwartek

13.07.2017

godz. 17:00

V runda

Piątek

14.07.2017

godz. 17:00

VI runda

Sobota

15.07.2017

godz. 17:00

VII runda

Niedziela

16.07.2017

godz. 17:00

VIII runda


Poniedziałek

17.07.2017

godz. 10:00

IX runda

Poniedziałek

17.07.2017

godz. 16:00

Zakończenie Festiwalu
10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno rankingową):


Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2200


Wpisowe: 200 PLN (lub 50 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A zawodników w wieku do lat 18 z rankingiem ELO 2100 – 2199. Końcowa weryfikacja zgłoszenia będzie dokonana na podstawie listy FIDE z dnia 1.07.2017 r. . Wpisowe dla tych zawodników wynosi 240 PLN (lub 60 euro).


Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie


Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.


Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2199


Wpisowe: 160 PLN (lub 40 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.


Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju B zawodników z rankingiem ELO 1500 - 1600 wg listy FIDE z dnia 1.07.2017 r.. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 180 PLN (lub 45 euro).Turniej C

Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)


Wpisowe: 140 PLN (lub 35 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa


Turniej C zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe.


Turniej D

Turniej Szachowych Nadziei (dla dzieci urodzonych w roku 2007 i później)


Wpisowe: 60 PLN


W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowych: V, IV, III i II.


Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe.

Kontakt grających dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności sędziego.


11. Warunki uczestnictwa:


a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej www.poloniachess.pl/najdorf2017 w terminie do 20.06.2017 lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE na adres: metlifenajdorf@gmail.com w terminie do 20.06.2017.


b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 20.06.2017 i opłaty za hotel w terminie do 01.06.2017 (dotyczy osób korzystających z hotelu organizatora):


I) przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa


nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)


lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)


SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code: PL 95124028871111001004853355 (w złotych)

IBAN code: PL 32124028871978001005636803 (w Euro)


Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.


II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:00-19:00


c) Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 21.06. – 08.07.2017 będzie możliwa wyłącznie po przesłaniu e-maila na adres metlifenajdorf@gmail.com. Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 20.06.2017 wzrasta o 50 zł.


d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 09.07.2017 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.


e) Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.11 a. Informacje o hotelach.


a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie*** (ul. Muranowska 2, http://www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml) - 4 km od sali gry.


W Hotelu IBIS Stare Miasto zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na kosz organizatora.


Organizatorzy kwaterować też będą innych uczestników Festiwalu:


b) Drugim hotelem organizatorów jest Hotel OSiR przy sali gry. Organizator proponuje zakwaterowanie w Hotelu OSiR w dniach 08-17.07.2017 r. (przyjazd w dniu 8 lipca br. lub 9 lipca br.; wyjazd w dniu 17 lipca br.). Strona internetowa: http://www.osir-polna.pl/ .

Cena zakwaterowania (bez śniadania) w pokoju dwuosobowym lub w pokoju trzyosobowym z łazienką i bezpłatnym Internetem wynosi 640 PLN brutto od osoby za cały pobyt (8 dni x 80 PLN) lub 720 PLN brutto od osoby za cały pobyt (9 dni x 80 PLN).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

12. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:


Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.


Turniej D rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 1 h na partię dla zawodnika.


We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.


Uwagi:

  1. Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

  2. Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

  3. Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.


13. Weryfikacja uczestnictwa:


Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej
www.poloniachess.pl/najdorf2017 .


14. Nagrody:


Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 30 000 Euro.

Dodatkowy fundusz nagród specjalnych - gwarantowany przez ACP - zostanie opublikowany w czerwcu br.


W Turnieju A – fundusz 20 000 Euro

W Turnieju B – fundusz 6 000 Euro

W Turnieju C – fundusz 3 600 Euro

W Turnieju D – fundusz 400 EuroNagrody główne

Turniej A

Turniej B

Turniej C

za miejsce pierwsze

5000 €

600 €

500 €

za miejsce drugie

2600 €

550 €

300 €

za miejsce trzecie

2000 €

500 €

250 €

za miejsce czwarte

1500 €

450 €

200 €

za miejsce piąte

1000 €

400 €

200 €

za miejsce szóste

900 €

350 €

200 €

za miejsce siódme

850 €

300 €

150 €

za miejsce ósme

800 €

250 €

150 €

za miejsce dziewiąte

750 €

200 €

150 €

za miejsce dziesiąte

700 €

200 €

100 €

za miejsce jedenaste

600 €

200 €

100 €

za miejsce dwunaste

500 €

150 €

100 €

za miejsce trzynaste

400 €

150 €

100 €

za miejsce czternaste

300 €

150 €

100 €

za miejsce piętnaste

250 €

150 €

50 €

za miejsce szesnaste

200 €

100 €

50 €

za miejsce siedemnaste

200 €

100 €

50 €

za miejsce osiemnaste

150 €

100 €

50 €

za miejsce dziewiętnaste

150 €

50 €

50 €

za miejsce dwudzieste

150 €

50 €

50 €

Łącznie

19000 €

5000 €

2900 €Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 1000 €

najlepsza kobieta

I - 400 €, 200 €

najlepszy zawodnik ur.1999 lub młodszy

I - 100 €,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2500

I - 100 €,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400

I - 100 €,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2300

I - 100 €,Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 1000 €

najlepsza kobieta

I - 200 €, II - 100 €

najlepszy senior ur.1957 lub starszy

I - 100 €

najlepszy junior ur.1999 - 2000

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.1999 -2000

I - 100 €

najlepszy junior ur.2001 - 2002

I - 100 €

najlepsza juniorka ur.2001 - 2002

I - 100 €

najlepszy junior ur.2003 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2003 lub młodsza

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1800

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2000

I - 50 €Turniej C - nagrody specjalne - fundusz 700 €

najlepsza kobieta

I - 100 €, II - 50 €

najlepszy senior ur.1957 lub starszy

I - 100 €, II - 50 €

najlepszy junior ur.2001 - 2002

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2001 - 2002

I - 50 €

najlepszy junior ur.2003 - 2004

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2003 - 2004

I - 50 €

najlepszy junior ur.2005 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2005 lub młodsza

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu < 1400 ELO

I - 50 €

najlepszy zawodnik o rankingu < 1200 ELO

I - 50 €W Turnieju D trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2017/2018.


Turniej D - nagrody specjalne - fundusz 400 €

najlepszy junior ur.2007

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2007

I - 50 €

najlepszy junior ur.2008

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2008

I - 50 €

najlepszy junior ur.2009

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2009

I - 50 €

najlepszy junior ur.2010 lub młodszy

I - 50 €

najlepsza juniorka ur.2010 lub młodsza

I - 50 €


Uwagi:

a) Wszystkie dzieci w turnieju D otrzymają dyplomy, a upominki otrzymają wszystkie dzieci do 14 lat uczestniczące we wszystkich turniejach Festiwalu Najdorfa.

b) Nagrody zostaną wypłacone w euro.

c) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 170 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

d) Nagrody nie są dzielone.

e) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I) za miejsce

II) dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV) dla najlepszego seniora urodzonego w 1957 roku lub wcześniej

V) dla najlepszej kobiety

VI) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)


f) Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

g) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.


15. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres Prezydenta ACP Emil Sutovski : emilchess@yahoo.com ; president@chessprofessionals.org lub dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: mariamacieja@o2.pl ).

a) Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 8-17.07.2017 dla 20 zawodników zaproszonych na koszt organizatora;

b) Obiad i kolacja (lub rekompensata finansowa) w terminie 8-17.07.2017 dla 20 zawodników zaproszonych na koszt organizatora.

c) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).


16. Wizy:


a) Zawodnicy ubiegający się o zaproszenia wizowe zobowiązani są mieszkać podczas Festiwalu w jednym z oficjalnych hoteli organizatora.

b) Warunkiem przesłania zaproszenia wizowego jest wcześniejsze zapłacenie przez zawodnika opłat startowych oraz kosztów pobytu w Hotelu IBIS lub w Hotelu OSiR. Na podstawie dokonanej opłaty zostanie przesłane zaproszenie wizowe. W przypadku gdyby zawodnik nie otrzymał wizy, dokonana przez niego wpłata zostanie mu zwrócona na rachunek bankowy z potrąceniem bankowych kosztów manipulacyjnych.

c) Prośby o zaproszenia wizowe prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja : mariamacieja@o2.pl .


17. Ubezpieczenie:


Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.


18. Postanowienia końcowe:


a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.


b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).


c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).Dyrektor Festiwalu

/-/ Maria Macieja