Turniej Niepodległości „ W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” – pod honorowym patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Sielickiego – Prezesa Polskiego Związku Szachowego.

Warszawa, 11 listopada 2010 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 2. Organizator: „Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie” we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym i Polskim Komitetem Olimpijskim.

 3. Mecenasi i Sponsorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Biuro Informacji Kredytowej SA, Fundacja BRE Banku Warszawa, BRE Leasing Sp. z o.o., PGNiG SA, IDM SA, Biuro Maklerskie BGŻ SA.

 4. Partner Technologiczny: ATM SA

 5. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

 6. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)

 7. Termin i miejsce: Warszawa, 11 listopada 2010 roku, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 8. Szczegółowy terminarz rozgrywek:

  • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, którzy nie opłacili wpisowego.
   Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 7 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

  • 10:00 – 11:15 – rundy I i II

  • 11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku;

  • 12:00 – 16:00 – rundy III - IX

  • 16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród.

 9. Warunki uczestnictwa

  W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy. Zgłoszenia do udziału turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com) do dnia 7 listopada br.

  Przy zgłoszeniu należy podać:

  • Imię i nazwisko
  • Aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
  • Rok urodzenia
  • Klub

  Uwaga!
  Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 7 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.

  Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami na sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

 10. Wpisowe do turnieju
  • 30 zł – dla juniorów do lat 18 i seniorów ur.1950 lub wcześniej;
  • 40 zł – dla wszystkich pozostałych uczestników;
  • arcymistrzowie i arcymistrzynie zwolnieni są z opłat wpisowego.

  Opłaty za wpisowe płatne do dnia 7 listopada 2010 r. przelewem na konto

  • Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa, nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
  • w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00
  • w dniu 11.11.2009. w godz. 9:00 – 9:30 na sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie (dotyczy zawodników płacących podwójne wpisowe).

  Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 7 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

 11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

 12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.
  Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po opadnięciu chorągiewki, przegrywa partię.
 13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

  • ilość zdobytych punktów

  • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku

  • pełna punktacja Buchholza

  • liczba zwycięstw

  • progresja

  • losowanie

 14. Fundusz nagród: nagrody pieniężne - 15.000 PLN + nagroda specjalna w wysokości 1000 PLN dla najlepszego juniora do lat 18-stu + nagrody rzeczowe dla wszystkich dzieci do lat 14 o łącznej wartości 3000 PLN

  Nagrody główne: 11.700 PLN

  - za miejsce pierwsze 3.000
  - za miejsce drugie 2.000
  - za miejsce trzecie 1.000
  - za miejsce czwarte 750
  - za miejsce piąte 700
  - za miejsce szóste 650
  - za miejsce siódme 600
  - za miejsce ósme 550
  - za miejsce dziewiąte 500
  - za miejsce dziesiąte 450
  - za miejsce jedenaste 400
  - za miejsce dwunaste 350
  - za miejsce trzynaste 300
  - za miejsce czternaste 250
  - za miejsce piętnaste 200

  Nagrody specjalne: 4.300 PLN

  - dla najlepszego juniora do lat 18 1000
  - dla pierwszej zawodniczki 400
  - dla drugiej zawodniczki 200
  - dla najlepszego seniora ur.1950 lub wcześniej 200
  - dla drugiego seniora ur.1950 lub wcześniej 100
  - dla najlepszego juniora do lat 18 200
  - dla najlepszej juniorki do lat 18 200
  - dla najlepszego juniora do lat 16 200
  - dla najlepszej juniorki do lat 16 200
  - dla najlepszego juniora do lat 14 150
  - dla najlepszej juniorki do lat 14 150
  - dla najlepszego juniora do lat 12 100
  - dla najlepszej juniorki do lat 12 100
  - dla najlepszego juniora do lat 10 100
  - dla najlepszej juniorki do lat 10 100
  - nagroda pocieszenia (losowana) 100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 150
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2300 150
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800 100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 100

  Uwaga!
  1. Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

  2. Wszystkie dzieci do lat 14 otrzymają upominki rzeczowe.

 15. Uwagi:

  • Nagrody nie są dzielone.

  • W przypadku, gdyby zawodnik zdobył więcej niż dwie nagrody, otrzymuje dwie najwyższe.

  • W przypadku wygrania kilku nagród o tej samej wysokości, zawodnik otrzymuje nagrody w kolejności:

  I.  za miejsce     
  II. dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
  III.   dla seniorów
  IV.   dla kobiet
  V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

  • Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Jeśli po trzykrotnym wezwaniu przez sędziego zawodnik nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagrodę otrzymuje kolejny zawodnik w danej kategorii i nie zmienia to wysokości pozostałych przyznanych nagród.

  • Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

 16. Sprawy porządkowe:

  Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

  ·         upomnienie
  ·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
  ·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
  .         wykluczenie z turnieju

  Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 17. Uwagi:

  Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

  Sędzia główny
  /-/ Paweł Suwarski

  Dyrektor Turnieju
  /-/ Maria Macieja