Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

 

Warszawa, 11 listopada 2014 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

 

 

Honorowy patronat :

 1. 1.Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 2. 2.Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

 

 

Komunikat organizacyjny

 

 

 

 1. 1.Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy. 

 

 1. 2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 

 

 1. 3.Partner Technologiczny: ATM SA i IBM Polska Sp. z o.o.  

 

 1. 4.Finansowe wsparcie: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, EuRoPol GAZ s.a.; Fundacja im. dr Mariana Kantona. 

 

 1. 5.Dyrektor Turnieju: Maria Macieja 

 

 1. 6.Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA) 

 

 1. 7.Termin i miejsce: Warszawa, 11 listopada 2014 roku, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.  

 

 1. 8.Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2014 r.: 

  • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, którzy nie opłacili wpisowego.
   Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę; 

  • 10:00 – 11:15 – rundy I i II 

  • 11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z  przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku;   

  • 12:00 – 16:00 – rundy III - IX 

  • 16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z  wręczeniem nagród. 

 1. 9.Turnieje 

Turniej A

W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy.

Wpisowe:

Turniej B

 

W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie dzieci do lat 10 (urodzeni w roku 2004 lub wcześniej).

Wpisowe:

Opłaty za wpisowe płatne do dnia 6 listopada 2014 r. przelewem na konto

Uwagi:

 1. 1.Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę. 

 2. 2.Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 6 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%. 

 3. 3.Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami na sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego. 

 4. 4.Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid). 

 1. 10.Warunki uczestnictwa 

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com) do dnia 6 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać:
·         Imię i nazwisko
·         Aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
·         Rok urodzenia
·         Klub

11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE i zgłoszony będzie do oceny rankingowej FIDE.

13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

14. Fundusz nagród:

Turniej A - 15000 PLN

Turniej  B :

– czworo dzieci (dwie najlepsze dziewczynki oraz dwu najlepszych chłopców) otrzyma od Fundacji bezpłatny wyjazd na 6-dniowe „Ferie zimowe z szachami” (Olsztyn, 25-31.01.2015);

- wszystkie dzieci otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szczegółowy podział nagród – Turniej A:

Nagrody główne: 10.700 PLN

- za miejsce pierwsze              3.000
- za miejsce drugie               2.000
- za miejsce trzecie                 1.000
- za miejsce czwarte                   750
- za miejsce piąte          700
- za miejsce szóste          650
- za miejsce siódme        600
- za miejsce ósme           550
- za miejsce dziewiąte      500
- za miejsce dziesiąte          400
- za miejsce jedenaste      300
- za miejsce dwunaste          250

Nagrody specjalne: 4.300 PLN (brutto)

- dla pierwszej zawodniczki              500
- dla drugiej zawodniczki     300
- dla najlepszego seniora ur.1954 lub wcześniej  200
- dla drugiego seniora ur.1954 lub wcześniej              100

- dla najlepszego juniora do lat 18    500
- dla najlepszej juniorki do lat 18    500
- dla najlepszego juniora do lat 16    300
- dla najlepszej juniorki do lat 16    300
- dla najlepszego juniora do lat 14    200
- dla najlepszej juniorki do lat 14    200
- dla najlepszego juniora do lat 12    150
- dla najlepszej juniorki do lat 12    150
- nagroda pocieszenia (losowana)    100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400   150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2300   150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200   100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000   100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800   100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600   100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400   100

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

 

15. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 

16.       Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja