Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”


Warszawa, 11 listopada 2016 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.Honorowy patronat :

 1. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

 2. Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoKomunikat organizacyjny


 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.


 1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.


 1. Partner Technologiczny: ATM SA i IBM Polska Sp. z o.o.


 1. Finansowe wsparcie: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, EuRoPol GAZ s.a.. , Fundacja Kantona.


 1. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja


 1. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)


 1. Termin i miejsce: 11 listopada 2016 roku, Warszawa, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 1. Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2016 r.:

  • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, zgłoszonych po 6 listopada, którzy nie opłacili wpisowego.
   Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

Arcymistrzowie oraz inne osoby zwolnione z wpisowego proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju u sędziego na sali gry do godz. 9:45!

  • 10:00 – 11:15 – rundy I i II

  • 11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku;

  • 12:00 – 16:00 – rundy III - IX

  • 16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród.

 1. Turnieje

Turniej A

W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy.

Wpisowe:

Turniej B


W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie dzieci do lat 12 (urodzeni w roku 2004 lub później).

Wpisowe:

Opłaty za wpisowe płatne do dnia 6 listopada 2016 r. przelewem na kontoUwagi:

 1. Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę bez potwierdzania obecności u sędziego na sali gry.

 2. Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 6 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.

 3. Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

 4. Turniej A zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).

Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w turnieju.

 1. Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com ) do dnia 6 listopada br.

Przy zgłoszeniu należy podać:
·         Imię i nazwisko
·         Kategorię szachową i ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
·         Datę urodzenia
·         Klub

11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE i zgłoszony będzie do oceny rankingowej FIDE.

13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

14. Fundusz nagród: 15000 PLN

Turniej A - 13000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej A:

Nagrody główne: 10.000 PLN

- za miejsce pierwsze 3.000
- za miejsce drugie 2.000
- za miejsce trzecie 1.000
- za miejsce czwarte 750
- za miejsce piąte 700
- za miejsce szóste 650
- za miejsce siódme 550
- za miejsce ósme 500
- za miejsce dziewiąte 450
- za miejsce dziesiąte 400


Nagrody specjalne: 3.000 PLN

- dla pierwszej zawodniczki 500
- dla najlepszego seniora ur.1946 lub wcześniej 300
- dla najlepszego juniora do lat 18 300
- dla najlepszej juniorki do lat 18 300
- dla najlepszego juniora do lat 16 250
- dla najlepszej juniorki do lat 16 250
- dla najlepszego juniora do lat 14 200
- dla najlepszej juniorki do lat 14 200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 100

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej B : 2000 PLN

- wszystkie dzieci otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szczegółowy podział nagród pieniężnych – Turniej B:

Nagrody: 2000 PLN

- za miejsce pierwsze 400

- za miejsce drugie 300

- za miejsce trzecie 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2004 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2004 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2005 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2005 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2006 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2006 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2007 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2007 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2008 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2008 100

- dla najlepszego juniora z rocznika 2009 100

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2009 100


15. Uwagi do nagród:

I.    za miejsce       
II.   dla juniorów
III.   dla seniorów 
IV.   dla kobiet 
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)


16. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

17.       Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja