Komunikat Organizacyjny

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach szybkich i klasycznych.

 

 

 

1.        Organizator: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz Mazowieckiem Związkiem Szachowym.

 

2.  Finansowanie: Warszawska Olimpiada Młodzieży finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

3.        Honorowy patronat:

 • Marek Borowski – Senator RP
 • Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

4.         Cel turnieju:

 • .propagowanie gry królewskiej wśród dzieci i młodzieży; 

 • .coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo, umożliwiające dokonywanie analizy pracy w poszczególnych klubach i dzielnicach Warszawy.  

5.         Partner Technologiczny: ATM SA

6.         Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

7.         Sędziowanie: sędzia główny: FA Paweł Suwarski

8.         Termin i miejsce: Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
1-3 maja 2015 roku.

Szczegółowy harmonogram WOM:

 • .1 maja 2015 r. – WOM w szachach klasycznych (rundy I – IV w godz. 10:00 – 19:00) 

 • .2 maja 2015 r. – WOM w szachach klasycznych (rundy V-VII w godz. 10:00 – 17:00) 

 • .3 maja 2015 r. – WOM w szachach szybkich (rundy: I-VII w godz. 10:00 – 15:00) 

 • .W dniu 3 maja 2015 roku bezpośrednio po ostatniej rundzie nastąpi wspólna ceremonia zakończenia WOM w szachach szybkich oraz WOM w szachach klasycznych i wręczenie medali oraz dyplomów laureatom WOM. 

9.       Warunki uczestnictwa

 • .W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy klubów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy.  

 • .Każdy zawodnik uczestniczący w WOM musi posiadać licencję sportową. Osoby, które nie posiadają licencji, mogą składać wnioski o przyznanie licencji do Mazowieckiego Związku Szachowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2015 roku.  

 • .W dniu 28 kwietnia 2015 roku ogłoszona zostanie końcowa lista startowa zawodników WOM 2015 na stronie: http://www.poloniachess.pl/wom2015/ . 

 • .Rozgrywki prowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących grupach wiekowych:  

I – Mistrzostwa Warszawy Dzieci - dzieci do 10 lat (urodzeni w 2005 r. i młodsi);
II – Mistrzostwa Warszawy Młodzików - dzieci do lat 12 (urodzeni w 2004 r. i 2003 r.)
III - Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych - juniorzy do 14 lat (urodzeni w 2002 r. i 2001 r.).
IV - Mistrzostwa Warszawy Juniorów -  juniorzy do lat 18 (ur. w latach 1997 - 2000)

 • .Uczestnictwo w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży jest bezpłatne. 

 • .Zapisy do WOM przyjmowane będą na stronie http://www.poloniachess.pl/ (w razie problemów pod adresem mailowym: szachowapolonia@gmail.com) do dnia 27.04.2015 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, pełną nazwę klubu.   

Lista osób zgłoszonych do zawodów publikowana będzie na bieżąco na portalu: http://www.poloniachess.pl/ .

 

 • .Ewentualną rezygnację z udziału w WOM (dotyczy zawodników, którzy wprawdzie zgłosili się do WOM, ale nie będą mogli wziąć udziału w zawodach) należy przesłać na adres: szachowapolonia@gmail.com tak szybko, jak to tylko jest możliwe lub zgłosić sędziemu (Paweł Suwarski: 502 682 065 - tylko sms!).   

 

 • .Uwaga! Ponieważ system zgłoszeń chessarbitra (pomimo próśb do twórców programu) nie informuje obecnie sędziego o wycofaniu zgłoszenia, nie jest on w stanie przy dużej liczbie zgłoszeń takiej zmiany zauważyć. Prosimy więc o zawiadamianie o rezygnacji z udziału jak wyżej. 

 

 

 

 

10.      System rozgrywek:

Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

Szachy szybkie: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

Uwaga!

W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II oraz nomy na I kategorię kobiecą.   OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

11.  Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE

12.  Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • .ilość zdobytych punktów  

 • .punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku  

 • .pełna punktacja Buchholza  

 • .liczba zwycięstw  

 • .progresja  

 • .losowanie lub dogrywka 

 

W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

 • .ilość zdobytych punktów 

 • .system Bergera 

 • .bezpośredni wynik 

 • .liczba zwycięstw 

 • .losowanie lub dogrywka 

13. Punktacja WOM

W WOM prowadzona będzie punktacja zawodników i klubów.

Szachy klasyczne

Mistrzostwa Warszawy Juniorów

K/M - 15-18 lat

1. Program

K/M - indywidualnie

2. Punktacja

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

PKT

12

10

8

6

4

3

2

1

46

Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych

K/M - 13-14 lat

1. Program

K/M - indywidualnie

2. Punktacja

Lok.

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-23

24-32

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

91

 

Mistrzostwa Warszawy Młodzików

K/M – 11-12 lat

1. Program

K/M - indywidualnie

2. Punktacja

Lok.

1

2-3

4-8

9-16

17-24

25-32

 

PKT

6

5

4

3

2

1

84

Mistrzostwa Warszawy Dzieci

K/M – do 10 lat

1. Program

K/M - corocznie podawany przez Okręgowy Związek danej dyscypliny

2. Punktacja

Lok.

1

2 - 3

pozostałe miejsca

PKT

3

2

1

 

Szachy szybkie

Mistrzostwa Warszawy Juniorów

K/M - 15-18 lat

1. Program

K/M - indywidualnie

2. Punktacja

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

PKT

12

10

8

6

4

3

2

1

46

 

Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych

K/M - 13-14 lat

1. Program

K/M - indywidualnie

 

2. Punktacja

Lok.

1

2

3

4-5

6-8

9-12

13-16

17-24

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

72

Mistrzostwa Warszawy Młodzików

K/M – 11 - 12 lat

1. Program

K/M - indywidualnie

2. Punktacja

Lok.

1

2

3-4

5-8

9-16

17-24

 

PKT

6

5

4

3

2

1

55

 

Mistrzostwa Warszawy Dzieci

 K/M – do 10 lat

1. Program

K/M - corocznie podawany przez Okręgowy Związek danej dyscypliny

2. Punktacja

Lok.

1

2 - 3

pozostałe miejsca

PKT

3

2

1

 

13.       Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor WOM
/-/ Maria Macieja

Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego
/-/ Ryszard Królikowski

 

Projekt finansuje m.st. Warszawa