Partie

Na tej stronie będą stopniowo pojawiać się pliki PGN z zapisami partii turniejów A i B.