Regulamin Turnieju

1. Uczestnictwo

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy spełniający kryteria określone w komunikacie organizacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turniejów niewielkiej liczby zawodników nie spełniających warunków podanych w Komunikacie Organizacyjnym

2. Przepisy ogólne

2.1. Harmonogram zawodów powinien być przedstawiony zawodnikom przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Wszelkie zmiany w harmonogramie powinny być ogłoszone przez Sędziego Głównego.

2.2. Nie dopuszcza się przekładania partii.

2.3. Tempo gry i system rozgrywek


2.4. Turniej jest rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry FIDE.

2.5. Zawodnik, który przybędzie do szachownicy z opóźnieniem większym niż 30 minut, przegrywa partię.

3. Punktacja pomocnicza

O kolejności miejsc decyduje:

Sędzia Główny
/ - /
FA Paweł Suwarski