Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

pod honorowym patronatemAdama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego

Warszawa, 11 listopada 2011 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 1. Organizator: Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego (poprzednia nazwa: Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie).

 1. Sponsorzy Turnieju: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja BRE Banku Warszawa, PGNiG SA, DM IDM SA, Fundacja dr Mariana Kantona.

 1. Partner Technologiczny: ATM SA

 1. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

 1. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)

 1. Termin i miejsce: Warszawa, 11 listopada 2011 roku, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 1. Szczegółowy terminarz rozgrywek:

  • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, którzy nie opłacili wpisowego.
   Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 7 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

  • 10:00 – 11:15 – rundy I i II

  • 11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku;

  • 12:00 – 16:00 – rundy III - IX

  • 16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród.

 1. Warunki uczestnictwa: 

  W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com) do dnia 7 listopada br..

  Przy zgłoszeniu należy podać:
  ·    Imię i nazwisko
  ·    Aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
  ·    Rok urodzenia
  ·    Klub

  Uwaga!
  Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 7 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.

  Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami na sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

 1. Wpisowe do turnieju:

  • 30 zł – dla juniorów do lat 18 i seniorów ur.1951 lub wcześniej;

  • 40 zł – dla wszystkich pozostałych uczestników;

  • zwolnieni są z opłat wpisowego: seniorzy ur. 1941 i wcześniej oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie.

  Opłaty za wpisowe płatne do dnia 7 listopada 2011 r. przelewem na konto

  • Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa, nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355

  • w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00

  • w dniu 11.11.2009. w godz. 9:00 – 9:30 na sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie (dotyczy zawodników płacących podwójne wpisowe).

  Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 7 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

 1. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

 1. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

 1. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

  • ilość zdobytych punktów

  • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku

  • pełna punktacja Buchholza

  • liczba zwycięstw

  • progresja

  • losowanie

 1. Fundusz nagród: 20000 PLN, w tym: nagrody pieniężne – 14.480 PLN + 2 nagrody specjalne w wysokości 1000 PLN netto dla najlepszego juniora do lat 18-stu i 1000 PLN netto dla najlepszej juniorki do lat 18 + nagrody rzeczowe dla wszystkich dzieci do lat 14 o łącznej wartości 3000 PLN.

  Nagrody główne: 11.480 PLN

  - za miejsce pierwsze 3.000
  - za miejsce drugie 2.000
  - za miejsce trzecie 1.000
  - za miejsce czwarte 750
  - za miejsce piąte 700
  - za miejsce szóste 650
  - za miejsce siódme 600
  - za miejsce ósme 550
  - za miejsce dziewiąte 500
  - za miejsce dziesiąte 450
  - za miejsce jedenaste 400
  - za miejsce dwunaste 350
  - za miejsce trzynaste 300
  - za miejsce czternaste 230

  Nagrody specjalne: 5.522 PLN (brutto)

  - dla najlepszej juniorki do lat 18 –  1000 zł netto (1111 zł brutto)

  (Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza ufundowana przez DM IDM SA)

  - dla najlepszego juniora do lat 18  –  1000 zł netto (1111 zł brutto)

  (Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza ufundowana przez DM IDM SA)

  - dla pierwszej zawodniczki –  500
  - dla drugiej zawodniczki –  300
  - dla najlepszego seniora ur.1951 lub wcześniej –  200
  - dla drugiego seniora ur.1951 lub wcześniej –  100
  - dla najlepszego juniora do lat 16 –  300
  - dla najlepszej juniorki do lat 16 –  300
  - dla najlepszego juniora do lat 14 –  150
  - dla najlepszej juniorki do lat 14 –  150
  - dla najlepszego juniora do lat 12 –  100
  - dla najlepszej juniorki do lat 12 –  100
  - dla najlepszego juniora do lat 10 –  100
  - dla najlepszej juniorki do lat 10 –  100
  - nagroda pocieszenia (losowana) –  100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 –  150
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2300 –  150
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 –  100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 –  100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800 –  100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 –  100
  - nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 –  100

  Uwaga!
  1. Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

  2. Wszystkie dzieci do lat 14 otrzymają upominki rzeczowe.

 1. Uwagi:

  • Nagrody nie są dzielone.

  • W przypadku, gdyby zawodnik zdobył więcej niż dwie nagrody, otrzymuje dwie najwyższe.

  • W przypadku wygrania kilku nagród o tej samej wysokości, zawodnik otrzymuje nagrody w kolejności:

  I. za miejsce
  II. dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
  III. dla seniorów
  IV. dla kobiet
  V. w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

  • Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Jeśli po trzykrotnym wezwaniu przez sędziego zawodnik nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagrodę otrzymuje kolejny zawodnik w danej kategorii i nie zmienia to wysokości pozostałych przyznanych nagród.

  • Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

 1. Sprawy porządkowe:

  Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

  ·    upomnienie
  ·    odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
  ·    wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
  .    wykluczenie z turnieju

  Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 1. Uwagi:

  Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

  Sędzia główny
  /-/ Paweł Suwarski

  Dyrektor Turnieju
  /-/ Maria Macieja